RKK
Risør kringkasting
Hjemmekontor – Den nye arbeidsplassen?
Hjemmekontor – Den nye arbeidsplassen?

Hjemmekontor – Den nye arbeidsplassen?

Koronautbruddet og bruken av hjemmekontor har gitt en ny situasjon som kan være et utgangspunkt for nye arbeidsformer også når vi er tilbake til det normale. For å videreføre det positive og få en varig endring, bør du tenke over hva neste steg skal være.

Vi vet at hjemmekontor i denne pandemiperioden gjerne har ført til kortere saksbehandlingstid innenfor flere områder. Sykefravær har gått ned, de ansatte sier at de har følt mindre stress, og de har fått mer overskudd til familien nå som de har hatt hjemmekontor.

Det stilles spesielle krav både til ledelse, verneombud, tillitsvalgte og ansatte ved hjemmekontorløsninger, for at hverdagen skal fungere. Dette er dugnad på høyt nivå, og det er viktigere enn noen gang at vi tar vare på hverandre, ser hverandres utfordringer, samtidig som vi beholder lagfølelsen på arbeidsplassen vår.

Kontorlokaler et godt alternativ

Kontorlokaler i Oslo er et brennhett alternativ for deg som har hjemmekontor, men samtidig vil slippe alle lystene som kan oppstå i hjemmet.

I den forbindelse har kontorplasser.no skreddersydde kontorlokaler tilgjengelig. Dette er stedet for deg som trenger noen få plasser, enten i åpent landskap eller noen få cellekontorer. Dette er perfekt for alle de som er på jakt etter fleksible løsninger for kontorlokaler hvor prisen og innholdet er kjent på forhånd. Ofte vil noen få plasser leid gjennom Kontorplasser.no være et kostnadseffektivt alternativ.

Fagforbundets hovedanliggende

Fagforbundet er opptatt av at lov- og avtaleverket skal følges, og at de ansattes medbestemmelse skal ivaretas. Hjemmekontorløsning er tillitsbasert.

Ikke alle kan fly privatfly…!

Representant fra fagforbundet

Det må ikke bli slik at tariffavtaler og Arbeidsmiljøloven blir tilsidesatt. Fagforbundets hovedanliggende er at rutiner og regler for mer permanente hjemmekontorløsninger må utarbeides sammen med partene i arbeidslivet. Det kan ikke bli ensidig opp til arbeidsgiver hvordan disse løsningene skal være.

For arbeidsgivere må hjemmekontorordningen prioriteres på lik linje med annet HMS-arbeid (internkontroll) i virksomheten, hvilket medfører til at arbeidsmiljøet må kartlegges, risikovurderes og at arbeidet må følges opp. Et sentralt poeng under oppfølging av arbeidstakeren, er å skape en god og åpen dialog som substitutt for den manglende fysiske og daglige interaksjonen på arbeidsplassen. Selv om arbeidstaker avholder avdelingsmøter på jevnlig basis, er det likevel viktig at det også settes av tid til å ha samtaler på tomannshånd med den enkelte arbeidstaker.