Hjem / Om rkk / Historikk  

Historikk

I 1988 vedtok det daværende utdanningsdepartmentet at alle videregående skoler skulle etablere et såkalt "ressurssenter" for å ta seg av kontakt mot kursbrukere næringsliv. I Rogaland var svaret RKK.

RKKs mandat fra opprettelsen:

”Et næringsliv i konstant endring krever stadig omstilling av ledelse, organisasjon og den enkelte arbeidstaker. Mange må stake ut ny kurs for sin virksomhet eller legge om sine individuelle planer. RKK er opprettet for at dette kan skje så raskt, rimelig og målrettet som mulig.”

Etableringen:

  • Feb 1988 - Fylkesskolestyret sak 022/88: Inititativ fra Ledaal vgs v/ Ommund Torgersen.

  • 30. aug 1988 - Fylkestinget sak 084/88 vedtar statutter: Nærings- og sysselsettingsstyret tilrår etablering av stiftelsen. Fylkesutvalget sak 0290/88 vedtar tilrådingen.

  • 19. desember 1988 - Fylkesutvalgsvedtak om etablering av stiftelsen RKK.

  • 3. mars 1989 konstituerer RKKs styre seg.

Aktivitet

RKK omsetter for over 60 millioner kroner i året.

RKK er i dag blitt en toneangivende leverandør innen videre- og voksenopplæring i Rogaland, i Norge og internasjonalt. RKK representerer spisskompetanse i alle fagområder innen yrkesutdanning. Denne spisskompetansen framkommer i samarbeid med alle videregående skoler i Rogaland og gjennom samarbeidet mellom skolene og næringslivet i regionen. Gjennom dette samarbeidet har skolene implementert kunnskap innen ny teknologi og lært seg å ta hensyn til næringslivets behov.

Basisaktivitetet i RKK er fortsatt det viktigste med det etterutdanningstilbudet de videregående skolene leverere til store og små bedrifter i regionen og i Norge for øvrig. Våre leveranser av etterutdanning på oppdrag av Rogaland Fylkeskommune i forbindelse med etterutdanningsreformen, forkurs for ingeniørutdanning og oppdrag for ledige fra NAV er også viktige aktiviteter. En av de største fordelene med RKK-modellen er den fleksibilitet den representerer, noe som gjør at vi kan gi raske tilbud og sette i gang aktiviteter etter hvert som behov oppstår.

Når det gjelder våre internasjonale engasjement er oppdragsgiverne våre Utenriksdepartementet, Olje for utvikling-programmet, NORAD, FN, danske DANIDA, norske ambassader i utlandet, regjeringer i flere land og private bedrifter..

Våre oppdrag går på bygging av infrastruktur for utdanning av lokal arbeidskraft for primært olje- og gassvirksomhet, men også innen områder som helse, transport, kommunikasjon og jordbruk. Virksomheten vokser stadig, og vi har tegnet rammekontrakter med bedrifter for assistanse i forbindelse med etablering i nye markeder.

Det at vi har så tett kontakt med kunder og oppdragsgivere, har gjort at vi har kunnet styre vår utvikling i takt med de behov som disse har. Vi ser også at det er krevende kunder som har gjort at vi utvikler oss i en kontinuerlig prosess gjennom å stille krav til kvalitet og levering i et innenlands og ikke minst et internasjonalt marked.

 
Liv Fredriksen

Fylkesrådmann Liv Fredriksen var RKKs første daglige leder ved opprettelsen.

Styreleder 2007-2011 Kristine Gramstad (Ap)

Styreleder 1998-2007 Jone Handeland (Ap)

Styreleder 1995-1998 Svein H. Andersen (Ap)

Styreleder 1992-1995 Inger Sirevåg (Ap)

Styreleder 1989-1992 Kjell Arholm (H)