Hjem / Nyheter / Nye videreutdanningsmuligheter for kokker i hele landet godkjent!  

Søk på RKKs nettsider

Nye videreutdanningsmuligheter for kokker i hele landet godkjent!

13. november 2015

Forpleiningsleder i maritim sektor er en ny 1-årig videreutdanning som nå er offentlig godkjent og unik i Norge høsten 2015. Den er etablert ved Karmsund vgs og drives av RKK Karmsund. Rolf Jarl Sjøen er faglig ansvarlig og ser fram til å starte opp utdanningen skal videreutdanne kokker til forpleiningsleder, en viktig mellomlederstilling med ansvar for viktige oppgaver ombord. Oppstart av første kull planlegges høsten 2016.

Formålet med utdanningen er å sikre maritim sektor kompetente forpleiningsledere som kan ivareta kravene fra gjeldende konvensjoner slik at rederier og selskaper i maritim sektor fyller kravene i konvensjonene, og ansatte om bord sikres et ernærings- og helsemessig kosthold av god kvalitet. Utdanningen vil også kunne være relevant for andre sektorer, men er innrettet slik at særlige behov for maritim sektor er dekket. Forpleiningsleder har også ansvar for renhold og vedlikehold av boarealene og inventaret om bord. Forpleiningslederen har lederansvar for personalet i avdelingen. Forpleiningspersonalet består ofte av ulike nasjonaliteter. Dette stiller krav om innsikt og lederkompetanse på ulike områder som fanges opp av emnene i denne utdanningen.

Norge betjener en stor maritim flåte med handelsskip, supply-skip, seismikk- og ankerhåndteringsfartøy, hotellskip, plattformer etc. som opererer i et internasjonalt miljø. Kravene i internasjonale standarder, som eksempelvis MLC2006, krever økt kompetanse om forpleiningsfaglige forhold.

Tidligere stuertutdanning i Norge ble lagt ned på 1990-tallet som en følge av utflagging, nedbemanning og flere utenlandske sjøfolk på norske skip. Dette har ført til behov for en ny utdanning av nye forpleiningsledere.
Opptakskrav er bestått videregående opplæring fra Restaurant og matfag med fagbrev som kokk eller institusjonskokk.
Opptak basert på realkompetansevurdering er også mulig. Generelle bestemmelser for dette finnes i inntaksreglementet § 3 og § 8.
Realkompetansen fra yrkespraksis vil bli vurdert opp mot kompetansemålene i Vg3 fagplan for kokk eller institusjonskokk.

Mer informasjon vil komme i løpet av årsskiftet 2015/2016 på http://kurs.rkk.no/