Hjem / Nyheter / Kjell arholm stipend  

Søk på RKKs nettsider

Kjell Arholm stipend

27. juni 2014

Tirsdag 24. juni ble årets Kjell Arholm stipend delt ut.

Prisen har vært utdelt hvert år f.o.m. 1995. Kjell Arholms minnestipend ble opprettet av styret i RKK – og er et reisestipend.

Formålet med stipendet er å studere videregående opplæring i utlandet og utvikling av internasjonalforståelse.

Styret for minnestipen det består av Fylkesordfører, leder for styret i RKK, leder avopplæringsutvalget og administrerende direktør i RKK.

I år var det 7 gode søknader, og størrelsen på stipendet er kr. 30.000.-

Etter en nøye gjennomgang av alle søknader, falt valget tilslutt på Leif Harboe og Arne Hanevik, som underviser ved Bryne vgs.

Leif og Arne skal besøke skoler i Tyskland og Spania for å studere hvordan de brukernettbrett og elektroniske læremidler. De samarbeider allerede med skoler i Tjekkia, Tyskland og Spania innenfor et Comenius prosjekt. Dette nettverket vil brukes videre for å bringe tilbake gode erfaringer fra skoler som har erstattet tradisjonelle lærebøker med bruk av nettbrett og andre elektroniske hjelpemidler.De håper også at disse erfaringene kan bringes videre til utviklingen av NDLA.

Lærere med den type erfaring kan bli viktige bidrag til utviklingen av teknologi og undervisningsmetoder på den nye skolen på Bryne.

Stipendet ble overrakt av fylkesordfører Janne Johnsen.