Hjem / Nyheter / Ikt seminar i astana, kasakhstan  

Søk på RKKs nettsider

IKT seminar i Astana, Kasakhstan

30. januar 2014

RKK avholdt et 3-dagers seminar i Astana i Kazakhstan fra 20. til 22. januar 2014. Kurset ble gjennomført av foredragsholder Kathrine Jølle Wathne fra RKK i Stavanger, med god bistand fra RKK´s medarbeider OlgaPonomaryova fra vårt kontor i Ust Kamenogorsk. Seminaret ble holdt i lokalene til Turan College i Astana. Se informasjon om seminaret på deres webside her.

Studenter - miniseminar

Seminaret var det siste i en rekke seminarer og aktiviteter som har pågått iperioden 2005 til 2013 med bakgrunn i en samarbeidsavtale mellom RKK ogmyndighetene i Kasakhstan. Målet med kurset var å utveksle erfaringer om bruk av IKT i undervisning. Temaer var trender og status vedrørende bruk av IKT iutdanning i Norge og internasjonalt, og å presentere norske strategier for åutvikle IKT-infrastruktur, kompetanseutvikling og digitalt innhold for å forbedre læring i skolen. Praktiske demonstrasjoner og eksempler, samt gruppediskusjoner og dialog mellom deltakere var også viktig under seminaret.

Seminaret hadde 35 deltakere som hovedsakelig kom fra skoler i Astana, og bestoi hovedsak av lærere og andre ressurspersoner fra skole- og utdanningsverket iKazakhstan. I tillegg ble det avholdt et mini-seminar for 40 studenter vedTuran College.