Hjem / Nyheter / Eu-prosjektet onstage klart med 3 nye produkter  

Søk på RKKs nettsider

EU-prosjektet OnStage klart med 3 nye produkter

22. juli 2015

On Stage prosjektet (2013‐1-NO1-LEO05‐06159) har som mål å styrke unge immigranters muligheter på arbeidsmarkedet ved hjelp av biografisk rollespill og elementer av drama.
Partnere fra Norge, Portugal, Spania, Hellas og Østerrike har utviklet didaktisk materiell rettet mot lærere og rådgivere innen yrkesfaglig utdanning som jobber med den 1. og den 2. generasjoner innvandrere innen bygningsarbeid, turisme, helse, handel, transport/lagring.
Partnerskapet har utviklet 3 grunnleggende didaktiske materialer for lærere og rådgivere. Disse er: ON STAGE Håndbok, ON STAGE Øvelsessett og ON STAGE ECVET verktøy. Didaktisk materiell oversatt skal være tilgjengelig på norsk, tysk, spansk, gresk og portugisisk på prosjektets hjemmeside om kort tid.

Se også http://www.rkk.no/plain/INTERNASJONALT/Europeiske_prosjekt/ON_STAGE