Hjem / Nyheter  

Søk på RKKs nettsider

NYHETER

23. juni 2018

Trenger du spesiell studiekompetanse?

22. august 2012

Neste uke starter det opp kurs i spesiell studiekompetanse. Fagene som inngår i dette er: Matematikk R1, matematikk R2, fysikk 1, fysikk 2, biologi 1, biologi 2, kjemi 1 og kjemi 2. Du velger selv hvilke og hvor mange fag du vil melde deg på. Følgende skoler har dette tilbudet:... | Les mer...

Prosjektoppstart Aserbajdsjan høst 2012

21. august 2012

Utenriksdepartementet har tildelt RKK støtte til et kartleggingsprosjekt innen yrkesopplæringssektoren i Aserbajdsjan. Kartleggingsprosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med aserbajdsjanske myndigheter, utdanningsinstitusjoner og industri. Formålet med prosjektet er å vurdere yrkesopplæringsbehovene, og se på muligheter for et nærmere og utvidet samarbeid innen yrkesopplæring i lande... | Les mer...

Nye UDI-prosjekter til Møllehagen!

02. juli 2012

RKK har inngått avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) om å levere veiledningskurs for ansatte i mottak. Kursene leveres av Møllehagen skolesenter i Stavanger og består av en rekke dagsseminarer der målgruppen er returrådgivere i mottak. Det er særlig med tanke på å bistå veiledere som arbeider med mindreårige i alderen 15-18 år, en målgruppe som Møllehagen har spesielt gode forutsetninger fo... | Les mer...

Delegasjonsbesøk fra Kasakhstan

02. juli 2012

I juni deltok en ny delegasjon fra Kasakhstan i det årlige seminaret om regionalutvikling i Stavanger, arrangert av RKK. Årets 15 deltakere kom hovedsakelig fra regioner nordøst i Kasakhstan: Øst-Kasakhstan, Pavlodar og Nord-Kasakhstan. De besøkende representerte toppledelsen fra myndighetene i hver av de nevnte regionene, samt representanter fra utdanningsdepartementet i Kasakhstan.... | Les mer...

Ny kontrakt: ”Fagbrev renholdsoperatørfaget”

29. juni 2012

RKK er valgt som leverandør for tilbudet ”Fagbrev renholdsoperatørfaget” til Rogaland fylkeskommune. Kurset starter høsten 2012 på Godalen vgs, for kandidater som er ansatt i fylkeskommunen. Deltakerne skal gjennom et løp som avsluttes med teoretisk eksamen våren 2013. RKK har tidligere gjennomført tilsvarende utdanning og fått svært positive tilbakemeldinger. | Les mer...

Rammeavtale: Opplæring for minoritetsspråklige

28. juni 2012

27. juni signerte RKK en rammeavtale med NAV Rogaland Virkemiddelenhet på opplæring for minoritetsspråklige i helsearbeiderfaget. Det vil bli gitt opplæring helse og sosialfag Vg1 og helsearbeiderfag Vg2. Første kurs starter den 3. september 2012. Opplæringen er et samarbeid med Rygjabø studiesenter og Møllehagen skolesenter. Både i 2013 og 2014 vil det bli planlagt nye kurs. | Les mer...

Oppstart for prosjekt i Mosambik

25. juni 2012

I uke 25 var RKK sammen med representanter fra Ambassaden i Maputo og Oljedirektoratet, i Cabo Delgado. Målet med reisen var å møte provinsmyndigheter og bedrifter med tanke på langsiktig samarbeid med formål å utdanne kvalifisert arbeidskraft innenfor olje-og gass industrien i Mosambik. Det planlegges byggestart for et LNG anlegg i 2014 hvor det vil være behov for flere tusen arbeidere i bygg... | Les mer...

Kjell Arholms minnestipend 2012

25. juni 2012

14. juni 2012 ble årets Kjell Arholms minnestipend utdelt. I år var det 12 lærere ved Jåttå videregående skole, avd. helse og sosialfag, som ble tildelt stipendet. Utdelingen fant sted hos fylkesordføreren, der Margunn Hegrenes og Eldbjørg Hodne mottok stipendet på vegne av lærerne ved Jåttå.... | Les mer...

Stor UDI-kontrakt til RKK

14. juni 2012

RKK er svært tilfreds over å ha fått tildelt en større kontrakt av UDI, innrettet mot å fremme frivillig retur av asylsøkere med avslag. RKK skal bistå med kursleveranser og oppfølging både i Norge og i hjemland, og er et nybrottsarbeid basert på de positive erfaringer fra pilotkurs som ble kjørt ved skoler i Rogaland i 2011. Arbeidet involverer en rekke skoler innen ulike fagområd... | Les mer...

Halvårsmøte med UNITAR

05. juni 2012

Som en del av samarbeidsavtalen mellom RKK og UNITAR (United Nation Institute Training And Research) ble det gjennomført et halvårsmøte i Stavanger i uke 22. Møtet hadde fokus på planlegg... | Les mer...