Hjem / Nyheter  

Søk på RKKs nettsider

NYHETER

23. juni 2018

Besøk fra UNITAR

29. april 2013

Som et ledd i partnerskaps-samarbeidet mellom RKK og UNITAR var lederen for UNITAR sitt afrika-kontor, Larry Boms, på besøk hos RKK. Samarbeidsmodeller og nye mulige kurs var hovedområdene som ble diskutert. Det ble også tid til et besøk på Møllehagen for å treffe helsearbeidere fra Nigeria som går på kurs der. | Les mer...

Nytt langsiktig prosjekt i Aserbajdsjan

24. april 2013

Vi har i dag mottatt tilsagn fra Utenriksdepartementet med støtte til vårt prosjekt for kompetansebygging innen yrkesopplæring i Aserbajdsjan. Hovedsamarbeidspartner i Aserbajdsjan er utdanningsdepartementet, som vi har allerede har en Memorandum of Cooperation med. Hovedområdene for samarbeid er: Assistanse mot nytt "state programme", kompetanseutvikling av ledere og lærere, utvikli... | Les mer...

MAPESS-RKK

16. april 2013

Det nye yrkesutdanningsåret i Angola startet offisielt den 25. mars og ble åpnet av administrasjons-, arbeids- og sosialministeren Mr. Pitra Neto. Prosjektet fortsetter sitt samarbeid med de fire pilotskolene; Cazenga og Cinfotec i Luanda, Caio i Cabinda, samt Soyo. Tre av senterne har startet kurs og rapporterer om god respons og søking fra distriktene rundt. Se tabell under for antall stude... | Les mer...

Nettverkssamling for helse og omsorg

11. april 2013

Torsdag 11. april inviterte vi til oppstartsmøte for skolene i nettverkssamarbeidet for kursleveranser innen helse- og omsorg. På møtet deltok fagansvarlige for de aktuelle skolene. Formålet med samlingen var å etablere planer for felles markedsføring, salg og gjennomføring av kurs til helse- og omsorgsmarkedet i Rogaland. På møtet ble det blant annet diskutert hvordan vi sammen kan møte... | Les mer...

Presenterte KazNorCoop på "Worlddidac Astana 2013"

11. april 2013

Den 13. april ble det første «International Education Forum – Worlddidac Astana 2013» arrangert i Astana, Kasakhstan. Her ble RKK og Kazakh VET’s samarbeidsprosjekt, KazNorCoop, presentert av Olga Ponomaryova fra RKK Kasakhstan, og Kjell Håvard Sævareid fra RKK Stavanger. Tilstede på forumet var flere hundre utdanningsspesialister og ledelse fra hele Kasakhstan. Flere enn 15 nasjoner var rep... | Les mer...

Nettverkssamling for bygg og anlegg

08. april 2013

Fredag 4 april var det oppstartsmøte for skolene i nettverkssamarbeidet for kursleveranser innen bygg- og anleggsmarkedet. Fagansvarlige fra alle de aktuelle skolene deltok på møtet som fant sted i Stavanger. Formålet med samlingen var å etablere planer for felles markedsføring, salg og gjennomføring av kurs til et sammensatt marked innen bygg- og anleggsmarkedet i Rogaland. Det... | Les mer...

Søknadsfrist: Kjell Arholms Minnestipend 2013

02. april 2013

Den 25.april 2013 er søknadsfristen for å søke om RKKs årlige Kjell Arholms Minnestipend. Stipendet er på 30.000 kroner, og har blitt delt ut hvert år siden 1995. Stipendet er beregnet for lærere og andre tilsatte i de videregående skolene i Rogaland. Andre personer i fylket, som er opptatt av og engasjert i utdanning og opplæring i både skole og arbeidsliv, kan også søke. Stipende... | Les mer...

Forkurs for ingeniør-samarbeid med HiØ

14. mars 2013

HiØ og RKK signerte 20. februar en samarbeidsavtale om det norske markedet og forkurs for ingeniørutdanning. RKK har utviklet et svært fleksibelt og moderne opplegg for denne målguppen. Se også RKKs nettside http://forkurs.rkk.no/ og den nasjonale siden på: http://www.forkurset.no/ Det er mange områder av felles interesse å diskutere med HiØ, og det var et svært positivt møte. Nye oppfølgin... | Les mer...

Vellykket ledelsesseminar i Kasakhstan

20. februar 2013

RKK har i februar gjennomført et svært vellykket ledelsesseminar for rektorer og avdelingsledere i Petropavlovsk i Kasakhstan. Bjørn Andersen som til daglig er rektor ved Kopervik videregående skole sto for gjennomføringen, sammen med Olga Ponomaryova som leder RKK`s avdelingskontor i Kasakhstan.Hovedtema for forelesningene i Petropavlovsk var ledelsesteori, strategi og verktøy for skole... | Les mer...

Møte med Laerdal Global Health

25. januar 2013

Onsdag 23. januar hadde Laerdal Global Health og RKK et møte for å se på muligheter for fremtidig samarbeid. I første omgang dreier dette seg om helsekurs for nigerianere som kommer til Stavanger i slutten av februar. Det internasjonale engasjementet hos begge organisasjoner gir rom for videre samarbeid.... | Les mer...