Hjem / Nyheter  

Søk på RKKs nettsider

NYHETER

23. juni 2018

Oppstart av 1-årig nettbasert forkurs for ingeniører den 4. september 2013

22. august 2013

Rogaland Kurs og Kompetansesenter starter 4. september 2013 opp med et 1-årig nettbasert forkurs for ingeniørutdanning. RKK har levert nettbasert opplæring i 15 år og var tidlig ute med e-læring. Dette er et tilbud til personer som har yrkesfaglig bakgrunn, men som ikke har nok allmennfag for å kunne søke ingeniørutdanning. Også de som har allmennfaglig bakgrunn uten nok matematikk og fysikk... | Les mer...

Gratis fagskoletilbud til deg som har fagbrev / autorisasjon fra helse og oppvekstfag

22. august 2013

Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK) tilbyr fagskole innen helse. RKK har 8 NOKUT-godkjente fagskoler. Fagskole er korte yrkesrettede utdanningsprogram som bygger på videregående skole for helse- og oppvekstfag eller tilsvarende. Alle kursene tilbys nettbasert, noen også stedbasert - se nedenfor. RKK har avtale med enkelte fylker om finansiering. Ta kontakt om du lurer på om nettopp ditt... | Les mer...

Utdeling av Kjell Arholms minnestipend 2013

07. juni 2013

Minnestipendet har vært utdelt hvert år fra 1995. Kjell Arholms minnestipend ble opprettet av styret i RKK- og er et reisestipend beregnet på lærere eller andre ansatte på de videregående skolene i Rogaland. Formålet med stipendet er å studere videregående opplæring i utlandet og utvikling av internasjonal forståelse. Styret for minnestipendet består av Fylkesordfører, Styreleder i RKK, Leder... | Les mer...

Ole Imsland, administrerende direktør, går av med pensjon

22. mai 2013

Ole Imsland, administrerende direktør i RKK, går av med pensjon med virkning fra 1.juli 2013 av helsemessige årsaker. Han vil fra 1.juli være tilknyttet RKK i en deltidsstilling. Ole Imsland har vært administrerende direktør i RKK siden 1993 og har således vært med og bygget opp selskapet fra dets begynnelse. RKK hadde ikke vært det det er i dag uten ham. Hans engasjement har sørget for at R... | Les mer...

Samling for kursansvarlige på Godalen

22. mai 2013

I anledning nye anbudsprosesser og nye tiltak inviterte RKK-administrasjonen de kursansvarlige til halvdags-samling på Godalen 6. mai.Tema for samlingen Nye nettverk og samhandlingsmåter, forhold kursansvarlige og fagnettverk Anbudsprosesser I alt møtte 18 personer fra 15 forskjellige skoler i tillegg til administrasjonen. Det kom mange og gode innspill fra skolene på felles forbedr... | Les mer...

Ny tilsynsforskrift i NOKUTs brukerpanel

15. mai 2013

Fra RKK deltok Leif Knudsen tirsdag denne uken i NOKUTS brukerpanel som diskuterte utkast til ny tilsynsforskrift for fagskolesektoren. NOKUT har lagt opp til en åpen og inkludere prosess i forbindelse med utarbeidelsen av ny tilsynsforskrift, og det var et konstruktivt, saklig og trivelig møte som ble gjennomført i NOKUTS lokaler. RKK ser fram til å bringe dialogen videre og gi høringsinn... | Les mer...

Strategi og statistikk for fagskoledata

15. mai 2013

Database for høyere utdanning (DBH) som ligger under Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) inviterte mandag denne uken til seminar om fagskolerapportering. Det var mest fokus på rapporteringens samfunnsmessige formål, ulike interessenters nytte og planer for videre utvikling av dette nye statistikkområdet. RKK deltok og opplevde seminaret som nyttig og interessant, og syns det er... | Les mer...

Partnerskapsmøte med UNITAR i Genève

15. mai 2013

Som et ledd i partnerskapet mellom RKK og UNITAR, ble erfaringer og mulige forbedringsområder for partnerskapsavtalen diskutert i møter i UNITAR sitt hovedkontor i Genève 6. og 7. mai. UNITAR, ved assisterende generalsekretær i FN og leder for UNITAR Sally Fegan-Wyles, uttrykte stor tilfredshet med partnerskapet med RKK så langt. Det var bred enighet om å revidere avtalen og forlenge partn... | Les mer...

Nettverkssamling for industri

29. april 2013

Fredag 26. april var det oppstartsmøte for skolene i nettverkssamarbeidet for kursleveranser innen industri. Fagansvarlige fra alle de aktuelle skolene deltok på møtet som fant sted i Stavanger. Formålet med samlingen var å etablere planer for felles markedsføring, salg og gjennomføring av kurs til et sammensatt industrimarked i Rogaland. Det ble etablert en plan for hvordan vi ska... | Les mer...

Helsearbeidere fra Nigeria på kurs i Stavanger

29. april 2013

I samarbeid med UNITAR og Total startet RKK denne uken opp kurs for nigerianske helsearbeidere på Møllehagen i Stavanger. Kurset har ti deltakere, og skal gå over ni uker fram til 21 juni. Målsetningen med kurset er å gi økt kompetanse og sertifisere helsearbeiderne som instruktører innen flere områder knyttet til helsearbeid. Kompetansen som helsearbeiderne opparbeider seg gjennom kurse... | Les mer...