Hjem / Nyheter  

Søk på RKKs nettsider

NYHETER

21. juli 2018

RKK partner i Irsk Leonardoprosjekt

27. desember 2000

RKK er partner i Irsk Leonardoprosjekt - MoFIT - Transnational Model for Flexible Industrial Vocational Training. Prosjektadministrator er FAS - Dublin og blant de Irske partnerne er også Hewlett Packard og Irish Congress of Trade Unions. Andre partnerland er Østerrike, UK og Holland. Foruten RKK er HiS,Smedvig Academy, LO og NHO norske partnere. Prosjektet som skal utvikle IKT baserte kursopp... | Les mer...

RKK modellen introduseres i Spania, Hellas og Latvia

27. desember 2000

RKK modellen introduseres i Spania, Hellas og Latvia gjennom Leonardo da Vinci prosjekt. 4. desember 2000 fikk vi offisiell medelelse om at vårt Leonardo da Vinci prosjekt "ReDMEIS" er godkjent i Brussel. Prosjektet "Relocation and Development of Model for Education,Industry and Society in collaboration" er et prosjekt der det utvikles en infrastruktur i hvert av deltagerla... | Les mer...

Stadig økning i etterutdanning på Nett

27. desember 2000

Vi har passert 800 deltagere (nov 00). Stadig flere bedrifter ser fordelen i å benytte RKK modellen for Nettbasert etterutdanning. Kombinasjon av tradisjonell undervisning og undervisning på nett. Modellen gir et bedre pedagogisk resultat og reduserte kostnader for bedriften. | Les mer...

Nettbasert etterutdanning for Skretting til Stokmarknes og Averøy

27. desember 2000

RKK og Stavanger Tekniske Fagskole er igang med Nettbasert etterutdanningsopplegg for Skretting innen Termodynamikk, Motorforståelse og Styring og Reguleringsteknikk. I tillegg til operatørene i Stavanger skoleres også operatører i Stokmarknes og Averøy via Videokonferanser. Opplæringsprogrammet er tilrettelagt på Web office og deltagerne har direkte kontakt med sine lærere gjennom hele studie... | Les mer...

Nettbasert etterutdanningsmodell presenteres i Portugal

23. november 2000

På konferansen "Strategies and Tools for Vocational Training Quality" i Estoril i Portugal den 18 des. vil RKK presentere sin modell for Nettbasert etterutdanning. Konferansen arrangeres av INOFOR - Instituto para a Inovacao na Formacao, en offentlig institusjon i regi av the Secretary of State of Labour and Vocational Training (Ministry of Labour and Solidarity). I tillegg til RKK v... | Les mer...

RKK, Stavanger maritime vgs og NFLB KAS

23. november 2000

RKK, Stavanger maritime vgs og NFLB (Norsk Forening for Ledende Brønnpersonell) Kompetanseutvikling AS har i dag 21. november 2000 undertegnet samarbeidsavtale om å etablere etterutdanning / videreutdanning innen teknisk fagskole, petroleumslinje, fordypning boring i Norge og utlandet. Partene vil også samarbeide om å utvikle / utnytte nye pedagogiske metoder for distribusjon av undervisning.... | Les mer...

Samarbeidsavtale om WebOffice Education

23. november 2000

RKK og Software Innovation har blitt enige om en samarbeidesavtale for utvikling, markedsføring og bruk av WebOffice Education som et grunnleggende verktøy i vår IKT baserte undervisning. Dette verktøyet har vist seg å være meget godt egnet for vår modell for nettbasert etterutdanning. Lav brukerterskel er et nøkkelord. | Les mer...

RKK og HiS inngår intensjons- og samarbeidsavtale

23. november 2000

RKK og HiS - Høgskolen i Stavanger har i dag inngått en samarbeids og intensjonsavtale for området etter og videreutdanning. Dette er gjort for på best mulig måte å imøtekomme de behov som markedet til enhver tid har. Sammen kan vi nå tilby alle former for etterutdanning på videregående skoles nivå samt høgskole og universitetsnivå. Fjernundervisning og Nettundervisning vil bli høyt prioritert... | Les mer...

Randaberg vgs omskolerer for Aker Offshore Partner

23. november 2000

75 Akeransatte skal opp til tverrfaglig eksamen i plate-sveis og industrirør i desember og januar. Opplegget er basert på samlinger i Bergen kombinert med selvstudier og oppfølging på Nett. | Les mer...

Besøk til RKK uke 44

23. november 2000

I uke 44 får RKK besøk fra Vestagder Fylkeskommune. En delegasjon fra ressurssentre, skoler, fagopplæringsavdeling og utdanningsavdelingen vil se nermere på RKK's organisering og Nettundervisning. Fra "Resørvice", ressurssenteret på Fosen i Trøndelag kommer besøk som vil diskutere samarbeide om Nettundervisning mellom Trøndelag og Rogaland. I tillegg får vi besøk fra Norsk Forsknings... | Les mer...