Hjem / Nyheter  

Søk på RKKs nettsider

NYHETER

21. juli 2018

RKK blir vertskap for to studiegrupper fra CEDEFOP i 2001.

26. januar 2001

RKK vil også i 2001 være vertskap for studiegrupper fra CEDEFOP, EU's program for utdanning og utveksling av utdanningsspesialister. Studiegruppene er planlagt til disse tider,Gruppe 1 fra 27 mai til 1 juni. Gruppe 2 fra 21 - 24 oktober.Hovedtemaet vil være bruken av IKT i læringsprogram for SME's. Programmet vil være å studere RKK's verktøy og metoder for IKT baserte læreprogrammer.Metode... | Les mer...

Kurs i samarbeid mellom SR Bank1 og Deloitte&Touche/RKK.

24. januar 2001

Kurset har som formål å gi en bedre regnskapsforståelse for mindre og mellomstore bedrifter. Kurset vil også gi ledere av mindre bedrifter innspill for lettere å kunne stille krav til regnskapsfører,revisor og bankforbindelse.Det vil også bli gitt en innføring i enkle analyser/nøkkeltall for lettere å kunne vurdere egen drift,samt foreta kredittvurdering. | Les mer...

"Kick off" for ReDMEIS i Stavanger 19- 25 januar.

17. januar 2001

Vi har gleden av å ønske partnere fra Hellas,Spania og Latvia velkommen til prosjekt start i Stavanger.På møte vil også representanter fra det norske Leonardo kontoret delta. Vi har tidligere orientert om Leonardo da Vinci prosjektet ReDMEIS- Relocation and Development of Model for Education,Industry and Society in Collaboration.(Se andre nyheter fra RKK).Kick off for prosjektet blir i Sta... | Les mer...

Flerfaglighet i Aker Offshore Partner.

17. januar 2001

Randaberg vgs er i samarbeide med Aker Offshore Partner i gang med et kompetanseprogram med målsetting Fagbrev i Industrirørleggerfaget.74 operatører,der de aller fleste har fagbrev i et annet fag deltar i opplegget. Første etappe er undagjort,alle har vært oppe til tverrfaglig eksamen Plate-Sveis-Ind.rør.Undervisningen har vært gjennomført dels ved samlinger på Bergen Airport Hotel,og dels s... | Les mer...

Mekaniske prosessfag på Kverneland.

17. januar 2001

Deltagerne på første kurs i Mekaniske Prosessfag gikk opp til tverrfaglig eksamen i desember.Kurset var lagt opp som en kombinasjon av selvstudie med oppgaveløsninger og støtteundervisning på samlinger. Stor innsats fra kursdeltagerne resulterte i meget gode eksamensresultater.!!Randaberg vgs er igang med en ny gruppe fra Kverneland. Disse skal opp til eksamen i juni 2002. | Les mer...

Organisasjon og Ledelse til Sauda som Videokonferanse.

15. januar 2001

Teknisk fagskolefag,Organisasjon og Ledelse,undervises fra Stavanger tekniske fagskole via videokonferanse til Sauda.Flere ledelsesfag vil komme til høsten. Sauda vgs har tilrettelagt for undervisning i ledelsesfag for 15 personer. Det meste av undervisningen foregår på videokonferanse fra Stavanger hver mandag kveld fram til sommeren. Undervisningen foregår fra Stavanger tekniske fagskole... | Les mer...

RSN Landskonferanse i Haugesund 26-28 mars 2001.

11. januar 2001

Programmet er nå klart for RSN's landskonferanse i Haugesund 26-28 mars 2001. Tittelen på årets konferanse er "Fremtidens ressurser på nett." Som tittelen indikerer vil konferansen se på dagens og morgendagens bruk av IKT baserte metoder for distribusjon av læring. Spesielt hvordan Ressurssenterne har tatt dette i bruk idag og hvordan en ser for seg en videreutvikling.Statsråd Trond... | Les mer...

KOGAS kjøper Nettbasert etterutdanning for 60 elektrikere.

10. januar 2001

KOGAS setter igang utdanning innen Automasjon,Telekommunikasjonsmontør og Elektriker-Tekniske Elektriske Anlegg for 60 elektrikere som bor spredt rundt om i hele landet. Dette er mulig gjennom RKK's metode for Nettbasert utdanning,Web Office Education. Utdanningen på Nett i kombinasjon med samlinger og Videokonferanser vil gjennomføres med lærekrefter fra Teknisk Fagskole. Opplegget er skre... | Les mer...

Over 1100 brukere på Nettbasert etterutdanning

27. desember 2000

Web Office Education skyter fart. Over 1100 brukere på Nettbasert etterutdanning. Bruken av RKK's metode for Nettbasert etterutdanning har blitt en suksess.Nå like før jul har vi passert 1100 brukere. Tilbakemeldingene fra markedet er at Web Office Educations brukervennlighet i kombinasjon med RKK's pedagogiske løsninger gir lett tilgjengelighet og er stimulerende for brukerne. En ny versjon v... | Les mer...

RKK administrerer ordning for tildeling av stipender i små fag

27. desember 2000

På vegne av Læringssenteret har RKK påtatt seg oppdraget med å administrere en ordning med utbetaling av stipendier fordelt etter søknader fra lærere og instruktører i små fag. Ordningen vil bli administrert etter retningslinjer fastsatt av Læringssenteret. | Les mer...