Hjem / Nyheter  

Søk på RKKs nettsider

NYHETER

21. juli 2018

RKK og HiS søker om forskningsprosjekt under EU's 5 rammeprogram-Del IST-2001.

07. mai 2001

RKK og HiS - Høgskolen i Stavanger , søker sammen med partnere om midler til et forskningsprosjekt fra EU's 5 rammeprogram-delprogram IST. Prosjekttittel er " Flexible personal MOdels for learning Soft Skills set in a COmmunity." (MOSSCOL)Søknaden har fått identitet IST-2001-33492. Prosjektets mål er å utvikle,gjennomføre og evaluere modeller for personlig læring integrert i en a... | Les mer...

Etablererskolen for kvinner velger RKK og Web Office som partner.

07. mai 2001

Etablererskolen for kvinner i Rogaland har valgt RKK's Web Office løsning som lærings og kommunikasjonsverktøy.RKK vil skreddersy en profil for Etablererskolen og lære opp brukerne. | Les mer...

RKK er partner i Gresk Leonardo søknad for E-Business prosjekt.

07. mai 2001

RKK er partner i en Gresk søknad om Leonardo da Vinci midler til prosjektet ICT TRaining for E-Business (TREB). Prosjektet skal utvikle metoder for å integrere E-Business for små og mellomstore bedrifter.Coordinator er Alpha Satellite TV i Athen. Deltagerland er Hellas,Italia,Spania,Irland,Romania og Norge (RKK). | Les mer...

Vi passerer 2000 brukere på Nettbaserte opplegg i disse dager.

07. mai 2001

Økningen av Nettbaserte utdanning/etterutdanningsopplegg er langt større enn forventet.Dette gjelder både for enkeltelever og bedrifter. Vår metode Web Office Education, som kombinerer vanlig undervisning med oppfølging på Internett har vist seg å passe for de fleste brukergrupper.Metoden som fokuserer på lærer/instruktør og eleven/mottageren i samhandling gir meget gode resultater. Stadig... | Les mer...

Søk på CEDEFOP studiereiser for høsten 2001

30. april 2001

Utlysing av Studiereiser for høsten 2001 - CEDEFOP.CEDEFOP er et europeisk program for utvikling av yrkesutdanning. Enav aktivitetene er et "study visit" program der spesialister innen yrkesopplæringen får mulighet til å delta på studieopphold i et av de europeiske landene. Norge er årlig tildelt 25 plasser i programmet.12av plassene gjelder for høsten 2001.Målgruppen for programmet... | Les mer...

Stor interesse for Nettbasert "Rogalandsmodell" på RSN's Landskonferanse i Haugesund.

29. mars 2001

Det var stor oppslutning om og interesse for RKK's Nettbaserte Web Office Education modell på RSN's Landskonferanse i Haugesund 26 og 27 mars.RKK,Høgskolen i Stavanger ,Aetat og flere skoler presenterte sine metoder,resultater og erfaringer. På konferansens åpningsdag ble RKK modellen og strategier for nettbasert etterutdanning i et lokalt,nasjonalt og internasjonalt perspektiv presentert.... | Les mer...

Intensjonsavtale inngått mellom Næringslivets Kompetansenett AS (NKN) og RKK.

19. mars 2001

RKK har inn gått en intensjonsavtale med NKN, Næringslivets Kompetansenett AS. NKN er etablert av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med forbund. NKN leverer Kompetansenettet,et internettbasert system for planlegging,formidling,gjennomføring og oppfølging av opplæring for arbeidslivet. Såvel offentlige som private virksomheter er målgruppe for Kompeta... | Les mer...

Med hele Norge som klasserom!

19. mars 2001

Elektrikere fra KOGAS - Kværner Oil & Gas - bosatt over hele landet,får teoriundervisning til fagprøve levert direkte over Internett. RKK gjennomfører dette opplegget i samarbeide med Randaberg vgs,Godalen vgs og Stavanger Offshore Tekniske skole. Teoridelen til fagprøve i Automasjonsfaget,Telekommunikasjonsmontør og Elektriker-Tekniske Elektriske anlegg er startet for KOGAS. Eksamen s... | Les mer...

Økologisk Agronom og Agronom - utdanning på Internett fra Øksnevad vgs.

05. mars 2001

RKK avd Øksnevad vgs vil sammen med Resørvis/Fosen vgs i Sør Trøndelag sette igang utdanning i Økologisk Agronom og Agronomutdanning via Internett fra høsten i år. Studiene vil gå over to år , og blir spesielt tilrettelagt for bønder.Undervisningen vil derfor bli konsentrert om periodene Oktober - Mars. RKK har i lengre tid forberedt denne utdanningen og fagfolkene ved Øksnevad vgs vil sam... | Les mer...

HiS og RKK tilbyr 20 vekttallstudie i IKT og Naturfag for lærere i september .

01. mars 2001

HiS - Høgskolen i Stavanger ved Lærerutdanningen og RKK vil fra September i år tilby to - 20 vekttallsstudier for lærere i Grunnskolen og Videregående skole. Et studie i bruken av IKT - Informasjons og Kommunikasjons Teknologi - i undervisning, og et studie i Naturfag. Begge studiene vil være Nettbasert og bli lagt opp som 4 moduler a' 5 vekttallVed å gjøre studiene Nettbasert betyr det at de... | Les mer...