Hjem / Internasjonalt / Nyheter / Utvikler ny mobilapp  

Utvikler ny mobilapp

19. september 2012

En ny mobilapp er under utvikling. RKK er "lead partner" og aktive premissleverandører i utviklingen av en app for å øke basiskunnskapen hos unge arbeidssøkende. SIU – prosjektet REACH har nå vært igjennom sitt første år, og det er bare snakk om dager før appen skal prøves ut blant lærere og elever. RKK sin hovedoppgave er å jobbe med helserelaterte oppgaver som kan gå inn i appen. Samarbeidslandene har henholdsvis turisme, konstruksjon og matvareproduksjon som sine områder.

ny app utvikles

13. og 14. september var denne gjengen samlet på Møllehagen skolesenter for å ha sitt "Consortium meeting". Fra venstre på bildet: Pierro og Silvia fra Italia, Rachel fra Spania, Karin og Helmut fra Østerrike, Svein fra Norge Ipek og Dogan fra Tyrkia, (1.rekke), Jessica og Jeff fra England; Eladio fra Spania og Ken fra England. Møtet ble brukt til å få klargjort de siste forberedelsene før appen blir klar til testing.

Testperioden vil vare fram til februar -13. Da skal vi ha nok bakgrunnstoff til å produsere appen i dens endelige versjon. Prosjektet avsluttes med en internasjonal konferanse i Firense september -13.