Hjem / Internasjonalt / Nyheter / Styringskomitémøte i mapess-prosjektet  

Styringskomitémøte i MAPESS-prosjektet

30. mai 2012

23. og 24. mai ble det holdt styringskomitémøte i MAPESS-prosjektet, hos RKK i Stavanger.

Dette er et av de halvårlige møtene for oppfølging av samarbeidsprosjektet mellom angolanske myndigheter, norske myndigheter og RKK.
På møtet ble resultater og planer gjennomgått, samtidig som utfordringer og muligheter ble diskutert.

Styringskomitemøte 2012

På møtet deltok (fra venstre): Manuel Pimentel – nestleder i MAPESS-Prosjektet i RKK Angola, Olinda Nacachenhe - Director General of INEFOP , Silje Bolset – konstituert administrerende direktør i RKK, Leonel Bernardo- National Director for Employment and Vocational Training, Jon Vea – Norsk ambassadør i Angola, Sandra Dias Dos Santos – prosjektleder i RKK Angola og Kjell Håvard Sævareid – direktør for prosjektutvikling i RKK.

Det ble i tilknytning til styringskomitémøtet også arrangert omvisning på SOTS – Stavanger offshore tekniske skole og Rygjabø videregående skole.