Hjem / Internasjonalt / Nyheter / Stor udi-kontrakt til rkk  

Stor UDI-kontrakt til RKK

14. juni 2012

RKK er svært tilfreds over å ha fått tildelt en større kontrakt av UDI, innrettet mot å fremme frivillig retur av asylsøkere med avslag.

RKK skal bistå med kursleveranser og oppfølging både i Norge og i hjemland, og er et nybrottsarbeid basert på de positive erfaringer fra pilotkurs som ble kjørt ved skoler i Rogaland i 2011.

Arbeidet involverer en rekke skoler innen ulike fagområder så som mat, helse og sveis i både Sør- og Nord-Rogaland, samt veiledning og oppfølging i mot utvalgte hjemland. Konkret er RKK forespurt om å bistå mot Russland, der tidligere samarbeidspartnere fra samarbeidsprosjekter om entreprenørskap og helse sammen med vårt Kasakhstankontor vil bli utfordret på å kartlegge kompetanse og arbeidskraftbehov i lokale bedrifter og institusjoner i Russland for å stimulere til frivillig retur.

Prosjektet viser mulighetene som ligger i samarbeidet mellom skolene i RKK og betydningen av fagopplæring som både resurs i seg selv og som virkemiddel for utvikling. RKK har som en del av arbeidet utviklet et tettere samarbeid med Hero Kompetanse som åpner for gjensidig bruk av returtiltak i land der partene er representert.