Hjem / Internasjonalt / Nyheter / Regionalutviklingsseminar i petropavlovsk  

Regionalutviklingsseminar i Petropavlovsk

26. oktober 2011

Den 19 og 20 oktober arrangerte RKK et regionalutviklingsseminar med fokus på yrkesutdanning i Petropavlovsk i Nord Kazakhstan. Seminaret ble arrangert sammen med utdanningsavdelingen i det regionale Akimat, som et ledd i ”Kazakhstan – Norwegian Cooperation project” (2011-2013), der RKK og utdanningsministeriet i Kazakhstan er partnere.

På seminaret som ble arrangert på ”College of Economy and Construction", deltok 26 personer. De fleste deltagerne var fra Nord Kazakhstan, men det var også deltagere fra Kostanay og Karaganda. Deltagerne var rektorer og viserektorer fra en rekke yrkesutdanningsinstitusjoner, ledere fra næringslivet og fra regionadministrasjonen.

Hovedfokuset på seminaret var det norske yrkesutdanningssystemet der samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og næringslivet ble spesielt vektlagt. Det ble også utarbeidet en aktivitetsplan for prosjektet, og en fikk også startet arbeidet med å etablere en prosjektorganisasjon i Nord Kazakhstan. Delegasjonen fra RKK besto av Kjell Håvard Sævareid og Ole Imsland fra RKK i Norge, og Svetlana Borodulina og Olga Ponomaryova fra RKK Kazakhstan.

Foruten seminaret hadde delegasjonen møte med vice-Akim Kuanganov, og besøkte en rekke utdanningsinstitusjoner og bedrifter.

Regionalutviklingsseminar i Petropavlovsk