Hjem / Internasjonalt / Nyheter / Rkk har opprettet avdelingskontor i kasakhstan  

RKK har opprettet avdelingskontor i Kasakhstan

06. august 2010

RKK har etablert Branch Office i Kazakhstan fra 2 August 2010

Svetlana N. Borodullina, april 2010

Svetlana N. Borodulina er ansatt som Direktør for RKK-Kazakhstan. Hun vil ha sin base ved vårt kontor i Ust Kamenogorsk. (bilde)

RKK-Kazakhstan vil ha kontorer i Ust Kamenogorsk og i Astana.

RKK-Kazakhstan skal coordinere og videreutvikle RKK’s prosjekter og samarbeidsavtaler med sentrale og regionale myndigheter i landet. RKK har foruten et utmerket samarbeide med ROK - Ministry of Education and Science, også samarbeidsavtaler med en rekke regionale myndigheter. Spesielt er det i disse avtalene fokusert på regionalutviklingsperspektivet med målsetting om innovative samhandlingsmodeller mellom Myndigheter,Næringsliv og Utdanningsinstitusjoner.

RKK vil med opprettelsen av avdelingskontoret i Kazakhstan signalisere at vi ser for oss et langsiktig samarbeide, samt en videreutvikling av dette innen en rekke områder.
RKK vil også se på mulighetene for å bruke Kazakhstan som en base for RKK’s aktiviteter i Eurasia og Asia. Noe som er svært realistisk etter den svært positive samfunnsutviklingen vi ser i Kazakhstan.

Vi vil i nær framtid legge ut mer utfyllende informasjon om dette.