Hjem / Internasjonalt / Nyheter / Rkk kasakhstan besøkte rkk namibia  

RKK Kasakhstan besøkte RKK Namibia

29. september 2010

I midten av september besøkte Svetlana Borodulina og Olga Ponomaryova fra RKK Kasakhstan vårt avdelingskontor i Walvis Bay Namibia. Kasakhstan kontoret er i oppstartfasen og hensikten med besøket var å se på erfaringene fra oppstart og drift av Namibiakontoret. Det ble spesielt lagt vekt på økonomirapportering og prosjektstyringssystemene. Også kommunikasjon mellom Norge og avdelingskontoret ble diskutert sammen med kulturelle forskjeller. Besøket var svært nyttig og vil bety et enda bedre samarbeide og kommunikasjon mellom de forskjellige avdelingene i RKK Internasjonalt. Under besøket i Walvis Bay ble det også tid til et besøk hos vår samarbeidspartner NAMFI.

Kasakhstanbesøk i Namibia September 2010

Foto over fra venstre: Marlene Sebastiao, Svetlana Borodulina, Carl Williams, Olga Ponomaryova og Rosina Moshoeshoe

Kasakhstan besøk i Namibia 2

Foto: Besøk hos NAMFI