Hjem / Internasjonalt / Nyheter / Partnerskapsmøte med unitar i genève  

Partnerskapsmøte med UNITAR i Genève

15. mai 2013

Som et ledd i partnerskapet mellom RKK og UNITAR, ble erfaringer og mulige forbedringsområder for partnerskapsavtalen diskutert i møter i UNITAR sitt hovedkontor i Genève 6. og 7. mai.

UNITAR, ved assisterende generalsekretær i FN og leder for UNITAR Sally Fegan-Wyles, uttrykte stor tilfredshet med partnerskapet med RKK så langt.

Det var bred enighet om å revidere avtalen og forlenge partnerskapsavtalen med 4 nye år.