Hjem / Internasjonalt / Nyheter / Nye udi-prosjekter til møllehagen!  

Nye UDI-prosjekter til Møllehagen!

02. juli 2012

RKK har inngått avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) om å levere veiledningskurs for ansatte i mottak. Kursene leveres av Møllehagen skolesenter i Stavanger og består av en rekke dagsseminarer der målgruppen er returrådgivere i mottak. Det er særlig med tanke på å bistå veiledere som arbeider med mindreårige i alderen 15-18 år, en målgruppe som Møllehagen har spesielt gode forutsetninger for å tilby veiledning omkring.

Videre er det inngått avtale med UDI om å levere et spesialkurs rettet mot beboere i asylmottak som skal returnere til hjemlandet, kalt "Empowerment 2". Dette er en videreføring av tidligere pilotkurs prøvd ut høsten 2011, og som vil tilbys asylsøkere med avslag på asylsøknad som velger å reiser frivillig.

RKK gratulerer Møllehagen med et godt utviklingsarbeid bak seg og spennende arbeid foran seg til høsten!