Hjem / Internasjonalt / Nyheter / Jordbruksutdanning i kasakhstan  

Jordbruksutdanning i Kasakhstan

24. juni 2011

I Astana i forrige uke inngikk RKK avtale med Utdanningsavdelingen i Akmolinsk regionen i Kasakhstan og 10 videregående skoler i regionen om gjennonføring av prosjektet FRA JORD TIL BORD.
Prosjektet vil fokusere på kvalitetsheving av all yrkesutdanning tilknyttet jordbrukssektoren. Det vil vaere 4 hovedretninger; Storfe , Gronnsakproduksjon, turisme og fiskeoppdrett.
Mer info vil folge.