Hjem / Internasjonalt / Nyheter / Delegasjonsbesøk fra kasakhstan  

Delegasjonsbesøk fra Kasakhstan

02. juli 2012

I juni deltok en ny delegasjon fra Kasakhstan i det årlige seminaret om regionalutvikling i Stavanger, arrangert av RKK. Årets 15 deltakere kom hovedsakelig fra regioner nordøst i Kasakhstan: Øst-Kasakhstan, Pavlodar og Nord-Kasakhstan. De besøkende representerte toppledelsen fra myndighetene i hver av de nevnte regionene, samt representanter fra utdanningsdepartementet i Kasakhstan.

Delegasjonsbesøk fra Kasakhstan

På årets seminar ble det fokusert på det norske utdanningssystemet og lærlingeordninger, samt vise viktigheten av samarbeid mellom hovedpartene i norsk industri og arbeidsliv. Det var også satt av tid til å besøke videregående skoler og bygge- og anleggsområder i regionen. En viktig del av seminaret var å utveksle erfaringer og diskutere hvordan fagutdanningen kan videreutvikles.

Dette prosjektet er nå halvveis inn i sin treårsperiode. Den siste dagen av seminaret ble brukt til å planlegge veien fremover for samarbeidsprosjektet mellom Kasakhstan og RKK. Det var også arrangert en tur til Finnøy for sosialt samvær og en liten fisketur utenfor øya.