Hjem / Internasjonalt / Kasakhstan  

Kasakhstan

Langsiktig utdanningssamarbeid

Vi har utviklet et langsiktig utdanningssamarbeid innen yrkesutdanning i samarbeid med ”Ministry of Education and Science in the Republic of Kazakhstan”, NNEF - ”Nursultan Nasarbayev Educational Fundation” og regionale myndigheter. Arbeidet gikk i første omgang over perioden 2004 – 2010, og denne avtalen har nå blitt forlenget for perioden 2011-2013. Prosjektarbeid for den sistnevnte perioden skal i hovedsak dreie seg om 3 geografiske områder av Kasakhstan: Øst-Kazakhstan, Pavlodar og Nord-Kazakhstan.

RKK Kazakhstan Branch Office offisielt åpnet i Ust Kamenogorsk 22. november 2010

22. november 2010 vil stå som en viktig dag i RKK’s historie. Da ble RKK Kazakhstan Branch Office åpnet i Ust Kamenogorsk. Den Norske Ambassadøren i Kazakhstan, Dag Malmer Halvorsen, klippet snoren og foretok dermed den formelle åpningen av avdelingskontoret.

Office opening Kaz, november 2010

Ambassadør Halvorsens formelle åpning av RKK’s kontor var et av høydepunktene i et omfattende program for dagen som var tilrettelagt for å markere RKK’s aktiviteter i Kazakstan og i Ust Kamenogorsk / Øst Kazakhstan spesielt. RKK Direktør i Kazakhstan Svetlana Borodulina hadde sammen med sine medarbeidere og Akimatet’s ledelse utarbeidet et omfattende program for dagen som ble innledet med et formeldt møte mellom Ambassadør Halvorsen og RKK’s ledelse og Akim og 4 vise Akim for Øst Kazakhstan. Det ble på møtet orientert om infrastruktur i Øst Kazakhstan regionen og satsingen på turisme, industriell utvikling og utdanning. Et spesielt tema for møtet var også RKK’s erfaringer i regionen og framtidig satsing på yrkesrettet utdanning for næringslivet.

Etter møtet i Akimatet var det formell åpning av RKK’s kontor. Kontoret ligger i administrasjonsavdelingen på Nurgaliev college, som er det colleget som RKK har hatt et mest omfattende samarbeid med helt fra starten av Kazakh – Norwegian Cooperation.

Ambassadør Halvorsen, assistert av Direktør Svetlana Borodulina og Rektor Marat Nurgaliev, klippet snoren og foretok åpning av kontoret og samtidig markerte åpningen av ”Kazakh Norwegian Fund” som er en nyopprettet stiftelse som er et samarbeide mellom yrkesrettede skoler i Ust Kamenogorsk og Semey sammen med Næringslivet, Akimatet og RKK. Det var etter åpningen et formell mottakelse på skolen og omvisning i undervisningslokalene. Her demonstrerte elevene sine kunnskaper. Sist post her var et besøk og orientering på RKK’s kontor. Neste post på programmet var en åpningssermoni på Vocational School nr 15. Her var det invitert en lang rekke gjester fra utdanning, næringsliv og administrasjonen i øst Kazakhstan regionen. Tre elever fra videregående opplæring framførte åpningshilsener og fungerte som konferansierer på tilstelningen med informasjon på engelsk, russisk og kazkh språk. Det var også musikalske innslag fra elever i nasjonaldrakter som spilte tradisjonell musikk.

Vise Akim fra regionen framførte en hilsningstale etterfulgt av Ambassadør Halvorsen og Administrerende direktør Ole Imsland. Deretter fikk styreformannen i KNF – Kazakh Norwegian Fund, Armand Ajtmuhanovich Kurmangaliev ordet. Neste punkt på programmet var en film som presenterte RKK og RKK’s videre satsing i Kazakhstan og Sentral Asia. Etter filmen overrakte Administrerende direktør Ole Imsland en oppmerksomhet til gode samarbeidspartnere, og offentliggjorde et sponsoropplegg for to unge idrettsutøvere fra regionen, før han introduserte RKK’s Direktør for Kazakhstan Svetlana Borodulina. Direktør Borodulina orienterte så om RKK’s strategi i Kazakhstan og EurAsia.

Programmet ble avsluttet med hilsen fra Utdanningsavdelingen i Akimatet og sang og poesi fra Norsk og Kazakhstanske forfattere framført av elever. De neste postene på programmet var besøk på museet på ”Ulba Plant” og besøk til ”Kazelectromontage Company”. Siste post på programmet var en offisiell middag arrangert av Akimatet i Øst Kazakhstan.

2010-11 Kaz office opening collage 01

Les avisartikkel her om åpningen av RKKs kontorer.

Lidiya Anufriyeva & Bibinur Utesinova

I forbindelse med at RKK åpnet eget avdelingskontor "RKK Kazakhstan" i Ust Kamenogorsk ble det samtidig annonsert at RKK vil støtte to unge idrettsutøvere fra Øst Kazakhstan regionen.

RKK's ledelse i Kazakhstan har sammen med avdelingen for Sport og Turisme i Akomatet i Ust Kamenogorsk fram til kandidatene som begge er særdeles lovende utøvere innen sin idrett. Begge utøverne satser maksimalt på sin sportskarriere, men vil samtidig sørge for å fullføre sin utdanning. Begge er gode eksempler på Kazakhstansk ungdom som jobber målbevisst for å nå sine mål, og vil dermed være et eksempel for andre unge. RKK er stolte av å ha fått anledningen til å bistå Lidiya Anufriyeva som er vektløfter og Bibinur Utesinova som er Judoutøver til å legge tilrette for at de kan nå sine mål innen idrett og utdanning. Les mer om Lidiya Anufriyeva & Bibinur Utesinova her.

2010-12-01-Lidia og Bibinur

Kazakh-Norwegian Fund, Ust Kamenogorsk Kazakhstan

I midten av oktober arrangerte "Kazakh-Norwegian Fund" et samarbeidsmøte i Ust Kamanogorsk. Det var ca 100 inviterte til møtet som tok for seg samarbeidet mellom Utdanningsinstitusjoner, Næringsliv og Offentlig forvaltning. Deltagerne som var fra Semey og Ust Kamenogorsk viste stort engasjement, noe som lover godt for det videre samarbeide innen yrkesutdanning i Øst Kazakhstan.

"Kazkh - Norwegian Fund" er en stiftelse opprettet etter inspirasjon fra RKK modellen i Norge. Stifterne er 3 videregående skoler i Ust Kamenogorsk , samt Organisasjonen for Bygningsbransjen og Utdanningsavdelingn i Fylkesadministrasjonen. I løpet av kort tid er en rekke videregående skoler fra Semey og Ust Kamenogorsk kommet til.

2010-10-KAZ-collage-UK

Ole Imsland utnevnt til "The Honorary Consul of the Republic of Kazakhstan"

Administrerende Direktør for RKK, Ole Imsland, ble den 12. oktober 2010 utnevnt til "The Honorary Consul of the Republic of Kazakhstan" på en høytidelig seremoni i regjeringens presentasjonsbolig i Parkveien i Oslo, i forbindelse med statsbesøk fra Utenriksministeren fra Kasakhstan. Utnevnelsen ble gjort av Kasakhstan´s utenriksminister Kanat Saudabayev, med norsk utenriksminister Jonas Gahr Støre til stede.

Utnevnelsen var i tråd med ønsker fra myndighetene i Kasakhstan, og utnevnelsen er som honorær konsul for Kasakhstan i Stavanger med Rogaland, Hordaland, Vest-Agder og Aust-Agder som embetsdistrikt. Les mer om saken her.

Honorary Consul 03

RKK Kasakhstan besøkte RKK Namibia

I midten av september besøkte Svetlana Borodulina og Olga Ponomaryova fra RKK Kasakhstan vårt avdelingskontor i Walvis Bay Namibia. Kasakhstan kontoret er i oppstartfasen og hensikten med besøket var å se på erfaringene fra oppstart og drift av Namibiakontoret. Det ble spesielt lagt vekt på økonomirapportering og prosjektstyringssystemene. Også kommunikasjon mellom Norge og avdelingskontoret ble diskutert sammen med kulturelle forskjeller. Besøket var svært nyttig og vil bety et enda bedre samarbeide og kommunikasjon mellom de forskjellige avdelingene i RKK Internasjonalt. Under besøket i Walvis Bay ble det også tid til et besøk hos vår samarbeidspartner NAMFI.

Kasakhstanbesøk i Namibia September 2010

Foto over fra venstre: Marlene Sebastiao, Svetlana Borodulina, Carl Williams, Olga Ponomaryova og Rosina Moshoeshoe

Kasakhstan besøk i Namibia 2

Foto: Besøk hos NAMFI

RKK oppretter avdelingskontor i Kasakhstan

RKK har etablert Branch Office i Kasakhstan fra 2. august 2010. RKK-Kazakhstan vil ha kontorer i Ust Kamenogorsk og i Astana.

RKK-Kasakhstan skal koordinere og videreutvikle RKK’s prosjekter og samarbeidsavtaler med sentrale og regionale myndigheter i landet. RKK har foruten et utmerket samarbeide med ROK - Ministry of Education and Science, også samarbeidsavtaler med en rekke regionale myndigheter. Spesielt er det i disse avtalene fokusert på regionalutviklingsperspektivet med målsetting om innovative samhandlingsmodeller mellom myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

RKK vil med opprettelsen av avdelingskontoret i Kasakhstan signalisere at vi ser for oss et langsiktig samarbeide, samt en videreutvikling av dette innen en rekke områder. RKK vil også se på mulighetene for å bruke Kasakhstan som en base for RKK’s aktiviteter i Eurasia og Asia. Noe som er svært realistisk etter den svært positive samfunnsutviklingen vi ser i Kasakhstan.

Vi vil i nær framtid legge ut mer utfyllende informasjon om dette.

Samarbeide Utdanning – Industri og Myndigheter i Øst- Kasakhstan

På et møte i Ust-Kamanogorsk 15. april 2010 var det stor enighet om en felles satsing på fagopplæring. Møtet som ble arrangert av Utdanningsavdelingen i Akimatet hadde stor deltagelse fra videregående skoler/colleges og fra industrien.

Konferanse Ust Kamenogorsk, april 2010

En sammenslutning av skoler jobber nå fram et konsept som har arbeidstittelen ”Kazakh – Norwegian Fund” etter RKK modellen.

Det vil her gis tilbud om en satsing på lærlinger i bedriftene, samt aktiv deltagelse fra næringslivet i oppgradering av fagplaner etc.

Øystein Hansen fra RKK’s styre redegjorde om partene i arbeidslivets rolle i den norske fagopplæringen, og Ole Imsland orienterte om fagopplæring i Norge og RKK modellen.

Øystein Hansen

Foto: Øystein Hansen fra RKK’s styre redegjorde om partene i arbeidslivets rolle i den norske fagopplæringen

Foredrag på industriseminar i Astana, Kasakhstan i forbindelse med åpning av den norske ambassaden

I forbindelse med åpningen av den norske ambassaden i Astana, Kasakhstan, den 5. februar 2010, holdt RKK et innlegg på industriseminaret om energisamarbeid som ble avviklet i forbindelse med at norske myndigheter besøkte landet. RKKs adm.dir Ole Imsland presenterte foredraget "Vocational Education - a tool for local content development". Presentasjonen var en oppsummering av prosjektet "Kazakhstan - Norwegian Cooperation 2004-2010" i sesjonen "Capacity building for Sustainable development".

kaznorcoop collage seminar 2010-02-05

RKK har i sitt arbeid lagt vekt på å fremme god samhandling mellom skole, næringsliv og myndigheter, og jobbet for regional utvikling, lederutvikling, lærlingeordninger og moderne undervisningmåter basert på IKT som viktige elementer for å fremme lokal kompetanse og moderne fagopplæring basert på internasjonale standarder.

Foruten HKH Kronprins Haakon som innledet om energi, klima og miljø, var utenriksminister Jonas Gahr Støre tilstede sammen med en rekke norske bedrifter, hvor de belyste samhandlingen med Kasakhstan. Imsland deltok i paneldebatten som besto av:

Mr. Kenzhebek Ibrashev, General Director, KMG EP
Mr. Odd Magne Instefjord, General Manager, Statoil Kazakhstan
Mr. Nils Andreas Masvie, Regional Director, DNV Eurasia
Mr. Kjartan Dale, Senior Vice President Business Development, Aker Solutions
Mr. Ole Imsland, General Director , Rogaland Training & Education Centre (RKK)

For oversikt over program, vennligst se vedlegg.

RKK deltok på Utdanningsforum i Astana, Kasakhstan 20. november 2009

RKK deltok på The II International Forum "Vocational training and business; Dialogue of partners" i Astana, Kasakhstan den 20. november 2009. På konferansen deltok utdanningsspesialister fra hele Kasakhstan pluss en rekke utenlandske organisasjoner. Konferansen hadde spesielt fokus på samhandling mellom myndigheter og næringsliv innen yrkesutdanningen.

Tilstede på konferansen var Utdanningsminister Tuminbayev og visearbeidsminister og representanter fra Helse og sosialdepartementet. RKK fikk overrakt en utmerkelse fra Utdanningsdepartementet for sitt bidrag til utviklingen av profesjonell yrkesutdanning i Kasakhstan. Prisen besto av en statuett og et diplom.

Diplom og pokal fra Ministry of Education and Science Kazakhstan

RKK på besøk i Semey i regionen Øst-Kasakhstan

Som et ledd i vårt samarbeidsprosjekt innen regionalutvikling, et samarbeide mellom utdanningstitusjoner, næringsliv og myndigheter, besøkte Øystein Førsvoll og Ole Imsland regionen Øst-Kasakhstan og byen Semey 18. - 20. oktober 2009.

Vi har i vårt samarbeidsprosjekt arrangert en rekke møter, seminarer og studieturer med fokus på samarbeidet mellom utdanning, næringsliv og myndigheter for å få opprettet en lærlingeordning, praksis for skoleelever innen yrkesutdanning, samt voksenopplæring / etterutdanning. Fra Semey har en rekke skoledirektører og næringslivsledere deltatt, og selv om dette var vårt først besøk til byen hadde våre innspill allerede gitt en rekke konkrete resultater.

I første rekke var det lagt ned stor innsats fra Semey College of Transport, RK under ledelse av direktør A.V. Lui og College of Communications ved direktør Oralkhan Sartaev. Fra næringslivets side har direktør B.U. Abdullaev fra selskapet LL Kazakhtrasstroy gått i spissen for å få næringslivet inn i et aktivt samarbeide med utdanningsinstitusjonene.

Signering Semeny oktober 2009

Søndag 18. oktober 2009 signerte direktør A.V. Lui fra Semey College of Transport og direktør B.U. Abdullaev fra LL Kazakhtrasstroy avtale "Agreement on Cooperation in the field of business and creative cooperation - between LL Kazakhtrasstroy adn Semey College of Transport, RK".

Les mer om Semey her.

Akmolinsk regionen i Kazakhstan og RKK har signert MOC

Imsland - Alma Muitunova and Yevgeny-Shelenzhek kaz visit to NOR aug 2009

Yevgeny Shelenzhek fra Department of Education of the Akmolinsk Region of the Republic of Kazakhstan og Ole Imsland fra RKK signerte fredag 28. august 2009 en MOC. Målet for samarbeidet er å videreutvikle samarbeide mellom yrkesutdanningsinstitusjonene og industrien i regionen, det vil være et spesielt fokus på kjøtt og melkeproduksjon. Samarbeidet vil også inkludere Øksnevad og Rygjabø videregående skoler for å se på metodikk og innhold i utdanningen. RKK modellen for samarbeide skole/industri er et annet fokus sammen med en rakke andre satsningsområder. Partene vil samarbeide om planutvikling, studier og seminarer.

Et viktig satsningsområde vil være oppgradering av utdanningsinstitusjoner tli et nivå der de kan levere kvalifisert arbeidskraft til næringslivet. Utvikling av social partnership kombinert med kommersiell virksomhet er et annet viktig område, likeledes etterutdanning av lærere/instruktører etc.

Stor delegasjon fra Kazakhstan på besøk hos RKK, august 2009

KAZ delegation 20090824

En delegasjon på 18 personer besøkte RKK og Rogaland, som et ledd i samarbeidsprosjektet mellom Ministry of Education (MOE) i Kazakhstan og RKK. Deltagerne skal besøke industribedrifter, skoler og offentlige institusjoner. Vi er også glad for at "vår" faste tolk i Astana, Kulshan Aleyeva fra Gala Translation deltok på dette besøket.

De besøkende var:

 • Director Balasultan Abdullaev fra "Transstroy" LTD
 • Prinsipal Lazzat Asybekova fra VL nr 24 Suzak District South Kazakhstan,
 • Prinsipal Elmira Dzheksenova fra VL nr 2 i Uralsk
 • Director Victor Golodnov fra "Lisremservis" LLC
 • Vice president for HR and GM Zhumabek Kamzin fra " azakhstan electrolysis plant" LTD
 • Principal Murat Khallin VL nr 11 Karaganda
 • Director Alexander Kuleshov, South Kazakhstan regional institute of teachers South Kazakhstan
 • Principal Zhamal Mamerkhanova Shakhtinsk technological college
 • Deputy director Alma Muitunova Rok MeS Dep of technical education Astana
 • Principal Oralkhan Sartaev Cololege of radio, engineering and communication East Kazakhstan
 • Principal Yuri Shavrin Tecnical College, Lisakovsk, Kostanay
 • Deputy head of dep. Yevgeniy Shelenzhek Dep of Education Akmolinsk
 • Director Galina Smirnova Inter reg senter for training/retraining Karaganda Stata Tech. University
 • General director Anatoliy Tomilov Stepnogorsk ball bearing plant LTD
 • Specialist Sholpan Tonbolatova Presidents administration Astana
 • Principal Rymbek Turdygali VL no 10 Makhambet district Atyrau
 • Head of dep Anna Yeksenova Dep of Education Pavlodar
 • Director Balzya Yeveneyeva, Yeveneyeva private company
Samarbeidsavtale mellom Ministry of Education and Science in the Republic of Kazakhstan og RKK

Siden RKKs deltagelse i næringslivsdelegasjonen i regi av Innovasjon Norge og INTSOK under statsminister Bondevik statsbesøk til Astana, Kazakhstan, mai 2004, har vårt engasjement i landet utviklet seg betydelig. Det er nå forankret i en samarbeidsavtale mellom Ministry of Education and Science in the Republic of Kazakhstan og RKK som gjelder ut 2010.

Tuimebayev

Vårt engasjement retter seg mot oppgradering av yrkesrettet utdanning til et internasjonalt nivå, noe som betyr styrking av skoleledelse, lærere, utstyr og fagplaner samt organisering av samhandling mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter.

Følgende tema er blant hovedtrådene:

 • Educational standards and personnel retraining
 • Regional development
 • Innovative teaching methods and ICT
 • Support in development of TVE-institutions (TVE=Vocational Education and Training)

Implementering av IKT i undervisningen er også et prioritert område sammen med regionalutvikling innen kompetansebygging.

Disse satsningsområdene er forankret på et regionalt nivå gjennom samarbeidsavtaler med den lokale politiske ledelse og Akim i aktuelle regioner. Vi har i første omgang konsentrert oss om regionene Mangistau, Uralsk, Ust – Kamenogorsk og Shymkent. I løpet av første halvår 2008 vil også Astana bli tatt med, og målet er avtaler med alle regioner i løpet av perioden.

Sammen med lokal industri, politiske myndigheter og utdanningsorganisasjoner er vi også deltager i oppbygging av et voksenopplæringssenter for mekaniske fag i Actau ved Kaspiahavet, Actau Training Centre. Dette senteret vil i første omgang tilby sertifiserte operatører innen sveis, platearbeide og industrirørlegging , og vil senere bli utvidet til flere fagområder.

Vi har også sammen med NNEF opprettet firmaet ”KANOE”- Kazakh-Norwegian Education LLP. Gjennom dette firmaet tilbyr vi assistanse til norske bedrifter som vil etablere seg i Kazakhstan.

Det tette samarbeidet vi har etablert med sentrale og regionale myndigheter og ikke minst NNEF gjør at gjennomføringen av våre aktiviteter går knirkefritt. I tillegg har også et positivt engasjement fra den Kazakhstanske ambassaden i Oslo også bidratt til fleksible løsninger.

Dialogen med det norske Utenriksdepartementet i Oslo er også meget god og kreativ, og den danner hele fundamentet for samarbeidet og aktivitetene i Kazakhstan.

Informasjon om Kasakhstan:
 
FAKTA OM

RKK Kasakhstan

Protozanov Alexander str. 87
Ust-Kamenogorsk
East Kazakhstan Region
Tel: +7 7232 255432
Fax: +7 7232 255432

Astana Kontor:
Astana, 010000
19 Imanov st., Office 911/A
Tel./Fax:+7 71 72 78-76-33

Ansatte:

Olga Ponomaryova
(Prosjektleder)

Sadykova Assem

Sadykova Assem

(Direktør i Kazakhstan-Norwegian Corporate Fund)

Gulshan Alieva
(Konsulent)

Olga_Mukhatova_web

Olga Mukhatova
(Regnskapskonsulent)

FAKTA OM

Kasakhstan

Kasakhstan er et land i Sentral-Asia. Landet er republikk og er en av de største tidligere sovjetstatene. Uavhengighetserklærlingen ble underskrevet 16. desember 1991. Landet grenser til Russland, Kina, Turkmenistan, Krigisistan og Usbekistan. Landet har en befolkning på ca 15,4 millioner. Hovestaden er Astana. Offisielle språk er russisk og kasakhisk. Valuta som benyttes er tenge.

FAKTA OM

KazNorCoop

Starten for arbeidet var Bondeviks statsbesøk i 2004. Her fremmet RKK betydningenen av fagopplæring og kvalifisert arbeidskraft. I etterkant av dette inngikk vi samarbeid med NNEF, Nursultan Nazerbayevs Education Foundation. Dette ble starten på et samarbeid som har resultert flere nye og langsiktige avtaler, blant annet med utdannings - og forskningsminister mr Zhanseit Tuimebayev i 2007 og flere regioner på Akim-nivå.

Lokalt arbeider vi også med å etablere tettere samarbeid mellom skoler og næringsliv både i og mellom Norge og Kasakhstan.

Aitimova 2005

Fra venstre; Svetlana Murzabekova fra NNEF er fornøyd med avtalen som er signert av Ole Imsland,Utdanningsminister Byrganym Aitimova og Direktør Dinara Kulibaeva.

Siden RKKs deltagelse i næringslivsdelegasjonen i regi av Innovasjon Norge og INTSOK under statsminister Bondevik statsbesøk til Astana, Kazakhstan, mai 2004, har vårt engasjement i landet utviklet seg betydelig. Det er nå forankret i en samarbeidsavtale mellom Ministry of Education and Science in the Republic of Kazakhstan og RKK som gjelder ut 2010.

Avisartikkel om åpningnen av RKKs kontor i Kasakhstan, november 2010