Hjem / Internasjonalt  

Søk på RKKs nettsider
RKK INTVET Portal

RKK Internasjonalt

21. januar 2018

Forsideplakat Internasjonalt

RKK holder til i Rogaland Fylke, Norges mest internasjonale region. Her ble den norske oljeindustrien etablert sent på 1960-tallet og dermed starten på den mest omfattende endringsprosessen som noen gang er blitt gjennomført innen norsk næringsliv.

”INTVET" er RKKs internasjonale avdeling. "INTVET" er en forkortelse for "International vocational education and training" og er et uttrykk for den internasjonale satsingen i RKK. RKKs øvrige basisorganisasjon utgjør både personell og fagkompetanse som INTVET nyttegjør seg løpende og INTVET er en integrert del av RKKs virksomhet.

”INTVET” er likevel mer enn bare en avdeling og aktivitet i RKK-organisasjonen, det er et uttrykk for en ambisjon og en satsing som skal bidra til at RKK innfrir sine visjoner om å være en global aktør innen opplæring, med de konsekvenser det har for krav til kvalitet, logistikk, innhold og internasjonale standarder.

Se også lederartikkel

Se også INTVET - Internasjonal Yrkesopplæring

 

Ny administrerende direktør i RKK

08. oktober 2013

RKK fikk 23. september 2013 ny administrerende direktør da Kent Terje Ingebretsen tilrådte i stillingen. Kent Terje kommer fra SOTS som avdelingsleder. Han tar nå først fatt på oppgaver med å styrke RKK som leverandør av ny kompetanse og livslang læring i det norske markedet i et sterkt samarbeid med de videregående skolene i Rogaland. Bilder viser Kent Terje som blir ønsket velkommen av v... | Les mer...

Partnerskapsmøte med UNITAR i Genève

15. mai 2013

Som et ledd i partnerskapet mellom RKK og UNITAR, ble erfaringer og mulige forbedringsområder for partnerskapsavtalen diskutert i møter i UNITAR sitt hovedkontor i Genève 6. og 7. mai. UNITAR, ved assisterende generalsekretær i FN og leder for UNITAR Sally Fegan-Wyles, uttrykte stor tilfredshet med partnerskapet med RKK så langt. Det var bred enighet om å revidere avtalen og forlenge partn... | Les mer...

Helsearbeidere fra Nigeria på kurs i Stavanger

29. april 2013

I samarbeid med UNITAR og Total startet RKK denne uken opp kurs for nigerianske helsearbeidere på Møllehagen i Stavanger. Kurset har ti deltakere, og skal gå over ni uker fram til 21 juni. Målsetningen med kurset er å gi økt kompetanse og sertifisere helsearbeiderne som instruktører innen flere områder knyttet til helsearbeid. Kompetansen som helsearbeiderne opparbeider seg gjennom kurse... | Les mer...

Besøk fra UNITAR

29. april 2013

Som et ledd i partnerskaps-samarbeidet mellom RKK og UNITAR var lederen for UNITAR sitt afrika-kontor, Larry Boms, på besøk hos RKK. Samarbeidsmodeller og nye mulige kurs var hovedområdene som ble diskutert. Det ble også tid til et besøk på Møllehagen for å treffe helsearbeidere fra Nigeria som går på kurs der. | Les mer...

Nytt langsiktig prosjekt i Aserbajdsjan

24. april 2013

Vi har i dag mottatt tilsagn fra Utenriksdepartementet med støtte til vårt prosjekt for kompetansebygging innen yrkesopplæring i Aserbajdsjan. Hovedsamarbeidspartner i Aserbajdsjan er utdanningsdepartementet, som vi har allerede har en Memorandum of Cooperation med. Hovedområdene for samarbeid er: Assistanse mot nytt "state programme", kompetanseutvikling av ledere og lærere, utvikli... | Les mer...

MAPESS-RKK

16. april 2013

Det nye yrkesutdanningsåret i Angola startet offisielt den 25. mars og ble åpnet av administrasjons-, arbeids- og sosialministeren Mr. Pitra Neto. Prosjektet fortsetter sitt samarbeid med de fire pilotskolene; Cazenga og Cinfotec i Luanda, Caio i Cabinda, samt Soyo. Tre av senterne har startet kurs og rapporterer om god respons og søking fra distriktene rundt. Se tabell under for antall stude... | Les mer...

Presenterte KazNorCoop på "Worlddidac Astana 2013"

11. april 2013

Den 13. april ble det første «International Education Forum – Worlddidac Astana 2013» arrangert i Astana, Kasakhstan. Her ble RKK og Kazakh VET’s samarbeidsprosjekt, KazNorCoop, presentert av Olga Ponomaryova fra RKK Kasakhstan, og Kjell Håvard Sævareid fra RKK Stavanger. Tilstede på forumet var flere hundre utdanningsspesialister og ledelse fra hele Kasakhstan. Flere enn 15 nasjoner var rep... | Les mer...

Oljekompetanse til nye oljenasjoner

09. oktober 2012

Norge eksporterer oljekompetanse til nye oljenasjoner, blant annet gjennom programmet "Olje for utvikling". SOTS i Stavanger har for tiden besøk fra ett av disse landene, Sudan, og NRK har i anledningen laget denne reportasjen. RKK har i en årrekke satset tungt på eksport av norsk kompetanseeksport – spesielt sammen med SOTS som en tung medspiller innen oljerelaterte fag. RKK anser... | Les mer...

Utvikler ny mobilapp

19. september 2012

En ny mobilapp er under utvikling. RKK er "lead partner" og aktive premissleverandører i utviklingen av en app for å øke basiskunnskapen hos unge arbeidssøkende. SIU – prosjektet REACH har nå vært igjennom sitt første år, og det er bare snakk om dager før appen skal prøves ut blant lærere og elever. RKK sin hovedoppgave er å jobbe med helserelaterte oppgaver som kan gå inn i appen. S... | Les mer...

Besøk av representanter fra NDAP (Nigeria)

14. september 2012

I uke 37 hadde RKK besøk av representanter fra NDAP, Niger Delta Amnesty Program, i Nigeria. Besøket er foranlediget av at UNITAR våren 2012 forespurte RKK om å gjennomføre et 3 måneders kurs for Nigeriansk ungdom fra Niger Deltaet i Nigeria. NDAP programmet er et offentlig Nigeriansk program som har som målsetning å få rundt 26 000 ungdom fra Niger Delta-området tilbakeført til samfunnet me... | Les mer...

Delegasjonsbesøk fra Mosambik og Timor-Leste

31. august 2012

Fredag 31. august hadde RKK delegasjonsbesøk fra Mosambik og Timor-Leste. Dagen startet med møter i RKK sine lokaler i Stavanger, før turen gikk videre til SOTS (Stavanger Offshore Tekniske Skole) og Time videregående skole for omvisning.... | Les mer...

Ny samarbeidsavtale med SOTS

23. august 2012

22.august signerte Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) og RKK ny samarbeidsavtale. Dette er en styrking av samarbeidet vårt på det internasjonale markedet. Vi ser frem til et enda tettere og mer omfattende samarbeid fremover.... | Les mer...

Prosjektoppstart Aserbajdsjan høst 2012

21. august 2012

Utenriksdepartementet har tildelt RKK støtte til et kartleggingsprosjekt innen yrkesopplæringssektoren i Aserbajdsjan. Kartleggingsprosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med aserbajdsjanske myndigheter, utdanningsinstitusjoner og industri. Formålet med prosjektet er å vurdere yrkesopplæringsbehovene, og se på muligheter for et nærmere og utvidet samarbeid innen yrkesopplæring i lande... | Les mer...

Nye UDI-prosjekter til Møllehagen!

02. juli 2012

RKK har inngått avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) om å levere veiledningskurs for ansatte i mottak. Kursene leveres av Møllehagen skolesenter i Stavanger og består av en rekke dagsseminarer der målgruppen er returrådgivere i mottak. Det er særlig med tanke på å bistå veiledere som arbeider med mindreårige i alderen 15-18 år, en målgruppe som Møllehagen har spesielt gode forutsetninger fo... | Les mer...

Delegasjonsbesøk fra Kasakhstan

02. juli 2012

I juni deltok en ny delegasjon fra Kasakhstan i det årlige seminaret om regionalutvikling i Stavanger, arrangert av RKK. Årets 15 deltakere kom hovedsakelig fra regioner nordøst i Kasakhstan: Øst-Kasakhstan, Pavlodar og Nord-Kasakhstan. De besøkende representerte toppledelsen fra myndighetene i hver av de nevnte regionene, samt representanter fra utdanningsdepartementet i Kasakhstan.... | Les mer...

Oppstart for prosjekt i Mosambik

25. juni 2012

I uke 25 var RKK sammen med representanter fra Ambassaden i Maputo og Oljedirektoratet, i Cabo Delgado. Målet med reisen var å møte provinsmyndigheter og bedrifter med tanke på langsiktig samarbeid med formål å utdanne kvalifisert arbeidskraft innenfor olje-og gass industrien i Mosambik. Det planlegges byggestart for et LNG anlegg i 2014 hvor det vil være behov for flere tusen arbeidere i bygg... | Les mer...

Stor UDI-kontrakt til RKK

14. juni 2012

RKK er svært tilfreds over å ha fått tildelt en større kontrakt av UDI, innrettet mot å fremme frivillig retur av asylsøkere med avslag. RKK skal bistå med kursleveranser og oppfølging både i Norge og i hjemland, og er et nybrottsarbeid basert på de positive erfaringer fra pilotkurs som ble kjørt ved skoler i Rogaland i 2011. Arbeidet involverer en rekke skoler innen ulike fagområd... | Les mer...

Halvårsmøte med UNITAR

05. juni 2012

Som en del av samarbeidsavtalen mellom RKK og UNITAR (United Nation Institute Training And Research) ble det gjennomført et halvårsmøte i Stavanger i uke 22. Møtet hadde fokus på planlegg... | Les mer...

Styringskomitémøte i MAPESS-prosjektet

30. mai 2012

23. og 24. mai ble det holdt styringskomitémøte i MAPESS-prosjektet, hos RKK i Stavanger. Dette er et av de halvårlige møtene for oppfølging av samarbeidsprosjektet mellom angolanske myndigheter, norske myndigheter og RKK. På møtet ble resultater og planer gjennomgått, samtidig som utfordringer og muligheter ble diskutert.... | Les mer...

Møter med prosjektpartnere i Astana

24. april 2012

Foto: Olga Ponomaryova og Kjell Håvard Sævareid (RKK) Som en del av utdanningssamarbeidet mellom Kasakhstan-Norge, besøkte RKK våre partnere og Statoil i Astana den 17. april. Her diskute... | Les mer...

Oppfølging: KazNorCoop prosjektet

20. mars 2012

Sist uke reiste Kjell Håvard Sævareid og Silje Bolset til Astana, i Kasakhstan, for å følge opp utdanningsprosjektet vårt der. Olga Ponomaryova fra vårt kontor i Kasakhstan deltok også. Det ble gjennomført møter med våre samarbeidspartnere i Minstry of Education and Science, samt med den norske Ambassaden, Ministry of Oil and Gas, KazEnergy og Kaspikor. Planene for 2012 er nå fastsatt.... | Les mer...

Kickoff for prosjektsamarbeid mellom INP og RKK

28. februar 2012

RKK og The National Institute of Petroleum (INP) i Angola, har satt i gang et prosjektsamarbeid for å utvikle og etablere en fagskoleutdanning som spesialiserer seg på olje og gass. Kickoff-møtet med ledelsen i INP ble holdt den 8. februar i INP i Sumbe. Utviklingen av fagskoletilbudet vil skje over en periode på to år, der all oppdatering som trengs for at opplæring skal kunne foregå, v... | Les mer...

Det norske lærlingesystemet

13. januar 2012

Det norske lærlingesystemet - Forelesning og erfaringsutveksling, overført fra Rogaland til tre regioner i Kasakhstan. Bildet: Kjell-Reidar Hetland og Elena Skagen. Onsdag denne uken fant å... | Les mer...

Idrettsjentene besøker Rogaland House, Namibia

16. desember 2011

Fredag 9. desember 2011 besøkte RKK-stipendholderne i Namibia The Rogaland House. Stipendene dekker opplæringskostnadene så som undervisning, bøker, bolig, og lommepenger. Foruten å være an... | Les mer...

Sveisepplæring for Total Nigeria fullført

05. desember 2011

RKK Namibia har lært opp og uteksaminert 6 deltakere fra Total Nigeria med basis i samarbeidsavtalen vi har med UNITAR. Tilstede ved seremonien var Mr Izador fra total Nigeria for å overvære hendelsen. Opplæringen omhandlet TIG-sveising.... | Les mer...

Besøk av Venezuelas ambassadør

02. desember 2011

2.desember hadde RKK gleden av å ta imot Venzuela's Ambassadør Mr Josè Sojo sammen med Øystein Hansen fra LO. Ambassadøren ønsket informasjon om RKK og utenlandsaktivetetene våre og det ble... | Les mer...

Samarbeidsavtale med INP Sumbe, Angola

02. desember 2011

RKK har signert samarbeidsavtale med INP, National Institute of Petroleum, i Angola. RKK har siden 2002 hatt et nært samarbeid med INP. Den nye avtalen gjør samarbeidet med forpliktede og er langsiktig med tanke på kapasitetsbygging og kursleveranser innenfor olje og gassindustrien i Angola. | Les mer...

Rogaland house i Namibia åpnet

02. desember 2011

RKK åpnet denne uken nye innkvarteringslokaler for studenter i Walvis Bay kalt "Rogaland House". Av hensyn til boligmarkedet i Walvis Bay-området kjøpte og renoverte RKK et eldr... | Les mer...

Møte med NAMFI

30. november 2011

Denne uken har Silje Bolset og Rune Thorsen besøkt vår avdeling i Walvis Bay i Namibia. I dag hadde de møte, i RKK’s nye lokaler , med Direktør Cornelius Bundje i NAMFI. NAMFI er vår viktigste samarbeidspartner i Namibia, og dette samarbeidet og strategier for videre utvikling ble diskutert i møtet der også Direktør Carl Williams fra RKK-Namibia deltok. Vi ser fram til videreutvikling av vårt... | Les mer...

RKK i næringslivsdelegasjon til Ghana, Angola og Mosambik

28. november 2011

Den siste uken har Silje Bolset og Rune Thorsen fra RKK deltatt i en norsk næringslivsdelegasjon til Ghana, Angola og Mosambik sammen med blant annet næringsminister Trond Giske og bistands... | Les mer...

The III International forum ”Vocational Training and Business; Dialogue of Partners”

23. november 2011

Den 18. november arrangerte utdanningsdepartmentet i Kasakhstan "Det 3. internasjonale forum" med tittelen ” Vocational Training and Business; Dialogue of Partners” i Astana. Forumet hadde ca 450 deltager fra inn- og utland. Forumet ble åpnet av utdanningsminister Zhumagulov Bakytzhan Tursynovich, som blant annet takket Norge for bidrag i utviklingen av yrkesutdanningen. Forumet f... | Les mer...

Instruktøropplæring i Uganda for UPIK

01. november 2011

RKK Namibia gjennomfører nå siste fase i instruktøropplæringen ved Ugandan Industrial Research Institute (UIRI) for Ugandan Petroleum Institute Kigumba (UPIK). Opplæringen er en videreføring av opplæringen som ble gjennomført for instruktøren ved Stavanger Offshore Tekniske Skole (SOTS). Opplæringen finner sted i perioden 23. october til 11 november 2011. Opplæringen dreier seg i hovedsak... | Les mer...

UDI-pilotkurs starter opp denne uken!

28. oktober 2011

Denne uken starter en rekke tiltak i regi av Godalen, Stord og Møllehagen opp på vegne av UDI. UDI forsøker nye strategier for å øke andelen asylsøkere som velger frivillig retur og kvalifiseringstiltak er en slik strategi. RKK har utviklet en samling kurstilbud som gir innføring i områder som kokk-og servitør, maskinering og inspirasjonskurs for å bidra til ordningen. Tiltakene har vakt... | Les mer...

Seminar i Ust Kamenogorsk, Kazakhstan: ”Utdanning i Turisme – Kvalitet og Service”

26. oktober 2011

Mandag 24. oktober arrangerte RKK Kazakhstan, i samarbeide med turisme-avdelingen i Ust Kamenogorsk’s Akimat (Fylkesadministrasjon), et seminar om RKK’s utdanningstilbud innen turisme og service. På seminaret som ble avholdt i Akimatet i Ust Kamenogorsk deltok ca 50 personer. De fleste fra bedrifter innen turisme, men også deltagere fra universiteter og offentlig administrasjon. Ole Imslan... | Les mer...

Regionalutviklingsseminar i Petropavlovsk

26. oktober 2011

Den 19 og 20 oktober arrangerte RKK et regionalutviklingsseminar med fokus på yrkesutdanning i Petropavlovsk i Nord Kazakhstan. Seminaret ble arrangert sammen med utdanningsavdelingen i det regionale Akimat, som et ledd i ”Kazakhstan – Norwegian Cooperation project” (2011-2013), der RKK og utdanningsministeriet i Kazakhstan er partnere. På seminaret som ble arrangert på ”College of Economy a... | Les mer...

Kurs i utdanningsledelse gjennomføres i Kazakhstan

12. oktober 2011

RKK holder i disse dager et nytt kurs innen Utdanningsledelse som en del av samarbeidsprosjektet mellom Kazaskhstan og Norge innen utdanning. Kurset holdes av Bjørn Anderson som er rekto... | Les mer...

Samarbeidsavtale med Turan College i Astana, Kasakhstan

11. oktober 2011

En samarbeidsavtale ble signert i september 2011 mellom RKK og Turan College i Astana. RKK og Turan College skal jobbe sammen i et prosjektsamarbeid.... | Les mer...

Regionalseminar i Pavlodar, Kazakhstan

28. september 2011

I forrige uke ble det i regi av ”Kazakstan-Norwegian Coop prosjekt” arrangert et regionalutviklingsseminar i Pavlodar regionen i Kazakhstan. Seminaret fokuserte på utviklingen av yrkesutdanningssystemet i regionen, og spesielt på samhandling mellom myndigheter (Akimat), videregåendeskoler og næringslivet. I regionen er partene i gang med å gjennomføre flere pilotprosjekter etter ”Norsk” yr... | Les mer...

Det første olje- & gass borekurs i Namibia feiret!

15. september 2011

9. september ble det avholdt en offisiell markering for avslutning av det første olje- og gass borekurs noensinne i Swakopmund. Innføringskurset i boring er et IADC–sertifisert kurs (International Association of Drilling Contractors), og ble gjennomført i Walvis Bay, Namibia. RKK Namibia har under ledelse av direktør Carl Williams hatt ansvaret for å lære opp 23 lærlinger fra Nigeria i fag... | Les mer...

Angola kontoret besøkte FMC lærlingler i Luanda, Angola

14. september 2011

Den 1. september besøkte representanter fra MAPESS-RKK Prosjektkontoret og CINFOTEC prosjektets første lærlinger på verkstedet til FMC i Sonils Base i Luanda, Angola. Første runde med Hydraulikk- og Sveisekurs ble avsluttet i juli i år, og FMC tok så imot 10 sveisestudenter og 1 hydraulikk student gjennom Prosjektets Lærlingeprogram. Studentene begynte sin lærlingeperiode hos FMC den 18. juli... | Les mer...

Avslutningsseremoni for første Mapess prosjektet kurs i Soyo, Angola 24 august 2011

02. september 2011

Den 24 august 2011 organiserte den " Professional Educaton Centre" i Soyo og RKK Mapess Prosjektledelse avslutningsseremonien for deres første sveisekurs. 26 studenter hadde fullført kurset vellykket.Prosjektledelsen, de ansatte ved senteret, studenter fra andre kurs, representanter fra den lokale industrien Angola LNG og Petromar og den lokale medier deltok og bidro til å gjøre den... | Les mer...

Stor delegasjon fra Kasakhstan på besøk hos RKK i Stavanger

29. august 2011

En stor delegasjon fra Kasakhstan besøker RKK i Stavanger denne uken. Besøket er et ledd i samarbeidsprosjekt mellom ROK - Ministry of Education and Science and RKK. Programmet omfatter presentasjon av yrkesutdanningen i Norge, besøk til to videregående skoler , Gand og Godalen samt bedriftsbesøk til Gilde og Rosenberg. Delegatene er ansatt i utdanningsdepartementet, hos regional utdannings... | Les mer...

Avslutningsseremoni fra første RKK-MAPESS Prosjekt Kurs 14. juli 2011

18. juli 2011

14. juli 2011 organiserte CINFOTEC og RKK-MAPESS Prosjektledelse en avsluttende seremoni for de to første RKK-MAPESS Prosjekt Kurs på CINFOTEC, nemlig hydraulikk og sveising. 14 sveising studenter og 8 hydraulikk elevene hadde fullført sine kurs vellykket og skulle få sine sertifikater. Sammen med avgangsstudentene og ansatte fra CINFOTEC og Project Management, ble den norske ambassadøren Jon... | Les mer...

Møte med bygningsbransjen i Ust Kamenogorsk

24. juni 2011

Det ble i dag gjennomført et møte med bedriftsledere i bygningsbransjen i Ust Kamanogorsk, Kasakhstan.På møte ble bedriftene, utdanningsinstitusjoner og akimat enige om en felles satsing på, og samarbeide om gjennomforing av yrkesutdanning for bransjen. | Les mer...

Jordbruksutdanning i Kasakhstan

24. juni 2011

I Astana i forrige uke inngikk RKK avtale med Utdanningsavdelingen i Akmolinsk regionen i Kasakhstan og 10 videregående skoler i regionen om gjennonføring av prosjektet FRA JORD TIL BORD. Prosjektet vil fokusere på kvalitetsheving av all yrkesutdanning tilknyttet jordbrukssektoren. Det vil vaere 4 hovedretninger; Storfe , Gronnsakproduksjon, turisme og fiskeoppdrett. Mer info vil folge.... | Les mer...

Fortsatt samarbeid om yrkesutdanning mellom Kasakhstan og Norge (RKK)

24. juni 2011

I forrige uke undertegnet Ambassador Halvorsen en MoU med Utdanningsministeriet i Astana, Kasakhstan.Denne avtalen viderefører vaart prosjektsamarbeide med Kasakhstan i 3 nye år. Dette er mulig på grunn av de gode resultatene prosjektet har oppnådd. Den videre gjennomforingen er begrenset til de tre regionene ; East Kasakhstan, Pavlodar og North Kasakhstan. Fokusområder vil være kvalite... | Les mer...

Fire ukers kurs for 6 Ugandiske lærere i Stavanger

22. juni 2011

RKK har i samarbeid med Olje Direktoratet nettopp avsluttet et fire ukers kurs for 6 Ugandiske lærere i Stavanger. Hovedmålsetningen for kurset, som ble gjennomført på SOTS (Stavanger Offshore Tekniske Skole) var å lære, samt implementere olje og gas pensum til bruk for studenter på andre året iht. UPIK`s  studie program for fagbrev.   I løpet av kurset ble også praktisk trening gjennomfør... | Les mer...

Besøk hos MAPESS i Luanda, Angola.

17. juni 2011

Denne uken besøkte Ole Imsland og Carl Williams MAPESS i Luanda, Angola. På programmet sto samtaler om status på RKK’s pågående prosjekt med MAPESS,og om videre samarbeidsmuligheter. Partene diskuterte mulighetene for videreføring innen Energisektoren, men også innen landbruk og bygg/anlegg. Leonel Bernardo fra Mapess ledet samtalene. De samme temaene ble også drøftet med den Norske Ambassa... | Les mer...

72 deltagere fra Nigeria på Oljerelaterte opplæringsprogrammer i Namibia

10. juni 2011

Denne uken er 72 deltager fra Nigeria på opplæring innen Oljerelaterte områder i Walvis Bay Namibia. Undervisningen er tilrettelagt av RKK Namibia office, og gjennomføres på oppdrag fra UNITAR (FN). Kursene er relaterte til sveising, instrumentasjon og boring.... | Les mer...

Besøk fra Uganda

08. juni 2011

Tirsdag 8.juni hadde vi besøk av en delegasjon fra Petroleum Exploration & Production Department, PEPD, fra Uganda samt Øystein Kristiansen fra OD. Fellesprosjektet vår i Kigumba samt videre planer for samarbeid ble diskutert. Etter møtet gikk turen til SOTS for en omvisning der.... | Les mer...

UNITAR på besøk i Stavanger.

24. mai 2011

Denne uken har vi besøk av Offei Dei fra UNITAR's hovedkontor i Geneve og Larry Booms fra UNITAR's kontor i Nigeria. Under besøket vil UNITAR og RKK diskuterer pågående aktiviteter og videreføring av vårt samarbeide.... | Les mer...

RKK Namibia kjører kurs i UNITAR (FN) regi.

24. mai 2011

Det er stor aktivitet i Walvis Bay i Namibia denne uken. RKK Namibia har 51 kursdeltagere fra Nigeria som gjennongår opplæring innen en rekke fagområder. Opplæringen er en del av samarbeidet mellom RKK og UNITAR (FN). Neste uke vil antall kursdeltagere øke til over 70 . Kursene går blant annet innen Instrumentering og sveising.... | Les mer...

Lærere fra Uganda på opplæring i Stavanger.

23. mai 2011

Denne helgen ankom en gruppe lærere fra Uganda til Stavanger. Lærerne skal gjennomgå en måneds opplæring innen Olje& Gass området. | Les mer...

Delegasjon fra Øst Kazakhstan på Rogalandsbesøk.

11. mai 2011

En delegasjon fra Øst Kazakhstan besøker denne uken Rogaland for å se på Fagopplæring i Bygg og Anleggsbransjen. Delegasjonen består av ledere fra bygg og anleggsbransjen, og direktører fra Yrkesskoler som utdanner personell til bransjen. RKK er vertskap for delegasjonen som skal besøke T.S. Stangeland, Block Berge Bygg og Østerhus på bedriftssiden. Ellers blir det besøk på Jåttå videregåend... | Les mer...

Nasjonal konferanse om Yrkesutdanning i Astana 29 april 2011.

06. mai 2011

Den 29 april arrangerte Ministry of Education and Sciense i Kazakhstan konferansen " Labor market and perspectives on developing technical and professional education" i Astana. Konferansen ble åpnet av Orynbayev,Yerbol Turmakhanovich, Deputy Prime minister ,Republic of Kazakhstan, og Utdanningsminister Zhumagulov,Bakhytzhan Tursynovich introduserte den faglige delen av konferansen.... | Les mer...

Besøk på "Vocational School nr 5" Ust Kamenogorsk.

06. mai 2011

RKK besøkte nylig "Vocational School nr 5" i Ust Kamenogorsk ,Kazakhstan. Direktør Alexander Bakhayev vist rundt og introduserte sine studietilbud. Besøket var interessant og viste en veldrevet skole med klart fokus på kvalitet i yrkesutdanningen. Skolen er også en av inisjativtagene til "Kazakh - Norwegian Fund" som er opprettet for å styrke samarbeidet mellom utdanningsin... | Les mer...

MAPESS - Besøk av Atlas Copcos Country Manager på Luanda Kontoret

08. april 2011

Samarbeid med Atlas Copco Prosjektledelsen intensiverer nå samarbeidet med industrien i Angola for å involvere firmaer med direkte støtte til pilot sentrene i prosjektet. Jorge Cadete Leite som er Country Manager for det svenske globale selskapet Atlas Copco, besøkte RKKs kontor for en diskusjon om hva som kan gjøres for å starte samarbeidet. Mr Cadete Leite rakk en omvisning på CINFOTEC sen... | Les mer...

MAPESS - Prosjekt Delegasjonen besøkte Soyo og Caio pilotsentret i Cabinda

08. april 2011

En delegasjon ledet av den norsk ambassadøren i Angola, Mr Jon Vea, inkludert en representant fra den angolske sysselsettings-, arbeid- og trygdedepartementet, MAPESS, Mr Antonio Rangel, Mr Adao Tavira fra Nasjonalt institutt for sysselsetting og yrkesrettet opplæring., INEFOP, og representanter fra RKKs ledelse, besøkte i løpet av tre dager, Soyo og Caio pilotsentre i Cabinda. Hensikten med... | Les mer...

Teknisk opplæring for 13 nigerianske studenter innen automasjon fullført

15. mars 2011

Den 10. february 2011 fullførte 13 nigerianske studenter et 3-måneders automasjonskurs i regi av RKK ved Stord opplæringssenter i Norge. Kurset ble initiert av UNITAR og Rivers State Sust... | Les mer...

Julia, Klaudia og Ndapandula går for gode resultater på banen og på skolen

16. februar 2011

”Våre” tre jenter i Namibia: Julia, Klaudia og Ndapandula oppnår gode resultater både på idrettsbanen og på skolen. De tre er blant Namibias mest lovende mellomdistanseløpere og kan konse... | Les mer...

Storkontrakt fra UNITAR (FN) til RKK’s Namibia avdeling i Walvis Bay

16. februar 2011

RKK er tildelt en storkontrakt fra UNITAR (FN) i Nigeria for opplæring av nigerianske arbeidere innen en rekke fagområder i olje & gassektoren. Den omfattende avtalen gjelder for ”Instrumentation electro”, ”Instrumantation piping” , ”Safety and Security officer”, ”Quality Maintenance & Inspection Officer”, en rekke sertifiseringer innen sveis (blant annet TIG 141) og dessuten flere kur... | Les mer...

Interesse for kompetanse-samarbeid innen energisektoren med Turkmenistan

16. februar 2011

I anledning av Ambassadør Dag M. Halvorsens besøk til Ashkabad i Turkmenistan siste uken i Januar 2011, deltok også en delegasjon fra RKK for å sluttforhandle tidligere initiativ om samarbeid innen Yrkesutdanningsutvikling for energisektoren. Et samarbeid som bygger på de erfaringene som er gjort i Norge gjennom oppbyggingen av olje og gass-sektoren.... | Les mer...

Delegasjon fra RKK på besøk i Mozambique

16. februar 2011

En delegasjon fra RKK besøkte Maputo i Mozambique første uken i februar på oppdrag fra Oljedirektoratet i Norge. Hensikten med besøket var en kartlegging av infrastruktur for, samt behovet for yrkesutdanning innen olje og gass-sektoren i landet. Delegasjonen besto av Ole Imsland og Silje Bolset fra Stavanger-kontoret og Carl Williams fra RKK’s Namibia-kontor. En rekke institusjoner og myndi... | Les mer...

Suksess for Lydia og Bibinur

13. desember 2010

De to idrettsutøverne vi støtter i Ust Kamenogorsk i Kazakhstan arbeider målbevisst og oppnår gode resultater. Lydia deltok i en internasjonal vektløfting konkurranse: (International competition for the prize of the Olympic Champion K. Osmanalieva) ,i Bishkek i Kyrgystan den 6. desember. Hun deltok i vektklassen opp til 58 kilo og vant konkuransen med serien: Støt 70 kilo - Press 83 , Sammen... | Les mer...

"Managementseminar" i Pavlodar Kazakhstan.

06. desember 2010

Forrige uke arrangerte RKK et Management seminar for skoleledere i Pavlodar-Kazakhstan. Seminaret er et i en lang rekke seminarer som inngår i samarbeidsavtalen mellom RKK og Ministry of Education i Kazakhstan. Seminaret som ble ledet av Bjørn Andersen og Berte Grane hadde 25 deltagere som kom fra flere områder i Kazakhstan. | Les mer...

Lidiya Anufriyeva & Bibinur Utesinova

01. desember 2010

RKK har som tradisjon å støtte unge talentfulle idrettsutøvere som kombinerer satsing på sin idrett med utdanning. I forbindelse med at vi åpnet vårt nye avdelingskontor i Ust Kamenogorsk i Kazakhstan har vi valgt å støtte to unge jenter som holder et høyt sportslig nivå og samtidig fullfører sin utdanning. Dette er Lidiya Anufriyeva som konkurrerer i Vektløfting og Bibinur Utesinova som konku... | Les mer...

RKK Kazakhstan - Branch office åpnet i Ust Kamenogorsk 22 November 2010

30. november 2010

Mandag 22. november 2010 ble RKKs kontor i Ust-Kamenogorsk høytidelig åpnet av den norske ambassadøren i Kazakhstan Dag. M . Halvorsen. Samtidig ble etableringen av stiftelsen Kazakh-Norwegian Fund markert. RKKs administrasjon i Ust-Kamenogorsk hadde sammen med regionale myndigheter (Akimat) lagt opp et omfattende program for dagen. Sammen med RKKs ledelse besøkte ambassadøren Akimatet i Ust... | Les mer...

"Education,Science,Sport and Tourism in the Great Revival Epoch" - Ashkabad, Turkmenistan

30. november 2010

En delegasjon fra RKK deltok 24 - 26 November på International Exhibition and Scientific Conference - " Education, Science , Sport ,and Tourism in the Great Revival Epoch" i Ashkabad i Turkmenistan. Konferansen hadde over 250 deltagere fra hele verden. Den største delegasjonen var fra EU, da EU er valgt som landets hovedsamarbeidspartner innen utviklig av utdanningssystemet. RKK pr... | Les mer...

Automasjonsstudenter fra Nigeria

16. november 2010

Søndag 14. november ankom en gruppe på 13 nigerianske automasjonsstudenter. Disse skal gjennomgå tre måneders opplæring på Stord opplæringssenter i regi av RKK. Studentenes opplæring blir finansiert av FN-organisasjonen UNITAR.... | Les mer...

Ole Imsland utnevnt til "The Honorary Consul of the Republic of Kazakhstan"

14. oktober 2010

Administrerende Direktør for RKK, Ole Imsland, ble den 12. oktober 2010 utnevnt til "The Honorary Consul of the Republic of Kazakhstan" på en høytidelig seremoni i regjeringens presentasjonsbolig i Parkveien i Oslo, i forbindelse med statsbesøk fra Utenriksministeren fra Kasakhstan. Utnevnelsen ble gjort av Kasakhstan´s utenriksminister Kanat Saudabayev, med norsk utenriksminister Jo... | Les mer...

Strategimøte mellom RKK og Ambassadør for Elfenbenskysten

14. oktober 2010

Den 13. oktober 2010 ble det avholdt møte mellom RKK og Ambassadøren for Elfenbenskysten på Konsulat for Elfenbenskysten i Oslo. Fremtidsplan for samarbeid mellom RKK og Elfenbenskysten ble diskutert, og den franske versjon av samarbeidsavtalen ble signert mellom partene.... | Les mer...

Instrumenteringsstudenter - første gruppe ferdig med sine studier i Namibia

11. oktober 2010

Den første gruppen med studenter fra Nigeria innen faget instrumentering har avsluttet sine studier på the Namibian Institute of Mining Technology (NIMT) som er en samarbeidspartner med RKK.... | Les mer...

RKK Namibia med kurs i engelsk språk for INP Angola

11. oktober 2010

Den 4 oktober 2010 startet RKK Namibia kurs i engelsk språkopplæring for en gruppe INP instruktører fra Angola. Varighet på kurset vil være 6 måneder. Kurset er spesielt utviklet for RKK Namibia, med kurskoordinater Kerry Wood og hennes assistent Victoria Louw.... | Les mer...

Møte med delegasjon fra Petronas, Malaysia

05. oktober 2010

Tirsdag 5. oktober hadde RKK besøk fra en delegasjon på 4 fra Petronas, Malaysias statlige oljeselskap. Det ble gitt en presentasjon av RKK og vår internasjonale virksomhet, samt diskutert... | Les mer...

Oppfølging av nyansatte i Kasakhstan

05. oktober 2010

Denne uken er våre to nyansatte fra Kasakhstan kontoret, Svetlana Borodulina og Olga Ponomaryova, i Stavanger for en innføring i våre økonomirutiner og administrative systemer, samt ikt-systemene vi bruker. De vil også få en innføring i utdanningssystemet i Norge, og besøke noen av våre samarbeidende skoler. | Les mer...

RKK Kasakhstan besøkte RKK Namibia

29. september 2010

I midten av september besøkte Svetlana Borodulina og Olga Ponomaryova fra RKK Kasakhstan vårt avdelingskontor i Walvis Bay Namibia. Kasakhstan kontoret er i oppstartfasen og hensikten med besøket var å se på erfaringene fra oppstart og drift av Namibiakontoret. Det ble spesielt lagt vekt på økonomirapportering og prosjektstyringssystemene. Også kommunikasjon mellom Norge og avdelingskontoret b... | Les mer...

Ministry of Mines and Energy of Côte d' Ivoire (Elfenbenskysten) og RKK har signert MoC 26.8.2010

27. august 2010

Ministry of Mines and Energy of Côte d' Ivoire og RKK signerte intensjonsavtale 26.8.2010. Avtalen ble signert av H.E.M. LY Djêrou Robert, Côte d' Ivoire's ambassadør for Skandinavia, og ad... | Les mer...

Kursavslutning for Train of Trainers i Kampala, Uganda

16. august 2010

Kursavslutning ble avholdt i Kampala i Uganda den 9. august 2010. 12 instruktører og forskere fra UPIK, UIRI og Nakawa Technical Institute gjennomførte en intensiv trening over 4 uker innen temaene Health Safety Environment, Drilling, Well services og Completion. Professor Charles Kwesiga, Executive director ved UIRI, var æresgjest, og han delte ut kursbevis til alle deltakere. Øystein Førsv... | Les mer...

RKK har opprettet avdelingskontor i Kasakhstan

06. august 2010

RKK har etablert Branch Office i Kazakhstan fra 2 August 2010 Svetlana N. Borodulina er ansatt som Direktør for RKK-Kazakhstan. Hun vil ha sin base ved vårt kontor i Ust Kamenogorsk. (bilde... | Les mer...

UNITAR - Kurs i Instrumentering

29. juni 2010

Den andre gruppen med studenter fra UNITAR i Nigeria har ankommet Nambia den 27. juni for å delta på kurs i instrumentering. Kurset startet 28. juni 2010 på the Namibian Institute of Mining and Technology og har varighet på 8 uker. Kursspesifikasjoner er identiske med kurset som ble avhold på Stord tidligere i år. Under er et fotografi av studentene foran kontoret til RKK Namibia i Walvis Ba... | Les mer...

Vellykket strategiseminar i Cape Town, Sør-Afrika

28. juni 2010

Sist uke arrangerte RKK, i samarbeide med RKK Namibia, strategiseminar i Cape Town Sør-Afrika. Seminaret drøftet RKK’s erfaringer, strategi og utvikling i Afrika. De 25 deltagerne representerte myndigheter innen utdanning og olje & gass sektoren i Angola, Nigeria, Mosambique, Uganda og Namibia. Foruten RKK’s styre deltok RKK’s sentrale ledelse og ledelsen fra Namibia kontoret. Seminaret va... | Les mer...

"From Farm to Table" prosjektsamarbeide med Akmolinsk regionen i Kazakhstan

08. juni 2010

En prosjektgruppe fra RKK bestående av Magnus Mathiesen, Roar Haaland og Kjell Håvard Sævareid gjennomførte forrige uke et planleggings- og "pre study" besøk til Akmolinsk regionen i Kazakhstan. Studiet var i forbindelse med prosjektet "From Farm to Table". Dette prosjektet er initiert av RoK Ministry of Education Science i samarbeide med myndighetene i Akmolinsk regionen.... | Les mer...

Avslutningsseremoni i Namibia - Safety Instructor Course

04. juni 2010

Kurset "Safety Instructor Course" ble avsluttet in Namibia den 3. juni 2010. Kurset varte i 6 uker, og gruppen fra Angola har gjennomgått opplæring som Safety Instructor innen områdene generell sikkerhet, brannslukning og førstehjelp. Kursene ble gjennomført i henhold til standarder fra IMO, STCW table VI. I forbindelse med avslutning av kurset hadde RKK Namibia besøk fra tre inspe... | Les mer...

Avslutningsseremoni for Mapess instruktørprogram ved Cinfotec, Luanda

02. juni 2010

Instruktøropplæringsprogrammet for MAPESS-prosjektet begynte 19. april 2010 og gikk over seks uker. Kurset var vellykket og instruktørene oppnådde kompetanse innen industriell elektro, hydr... | Les mer...

Charge de Affaires Mr. Nurlan Mussin fra Kazakhstans Ambassade i Oslo har besøkt RKK

31. mai 2010

I forrige uke hadde vi gleden av å ønske Mr. Nurlan Mussin, Kazakhstans nye "Charge de Affaires" i Norge, velkommen til RKK. Bakgrunnen for besøket var å treffe den Kazakhstanske regionutviklingsdelegasjonen som besøkte RKK i forrige uke, men ogå for å følge opp og bli orientert om RKK's prosjekter i Kazakhstan. RKK ser fram til et nært samarbeide med Ambassaden i forbindelse med vår... | Les mer...

RKK modellen etablert i Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

31. mai 2010

En Kazakhstansk variant av RKK modellen er etablert i Ust-Kamenogorsk. RKK har sammen med "College of Transport and Safety", "Technological College of Service" og "... | Les mer...

Stor delegasjon fra Kazakhstan besøker RKK denne uken

25. mai 2010

Denne uken har vi besøk av en delegasjon som består av representanter fra utdanning og næringsliv i en rekke regioner i Kazakhstan. Delegasjonen er ledet av Menzhamal Alseitova fra Ministry... | Les mer...

Besøk fra MAPESS og INEFOP, Angola

18. mai 2010

Denne uken har vi besøk av Director Leonel Bernado fra MAPESS og Training Director Adao Tavira fra INEFOP i Angola. Grunnen til besøket er en gjennomgang av vårt utdanningsprosjekt som vi gjennomfører på oppdrag av INEFOP og den Norske Ambassaden i Luanda. På møtene i Stavanger deltar også Torstein Wangen fra den Norske Ambassaden, og Anita Rapp, leder av RKK's kontor i Luanda . I tillegg til... | Les mer...

MoU for Capasity Building i Kazakhstan signert mellom Statoil North Caspian AS og RKK

11. mai 2010

I dag har RKK signert en MoU - Memory of Understanding, med Statoil North Caspian AS (SNC). Avtalen er å assistere SNC med utvikling og etablering av utdanningstilbud innen Energisektoren i... | Les mer...

Namibia's nye fiskeriminister besøkte RKK Namibia denne uken

06. mai 2010

Denne uken fikk vårt kontor i Walvis Bay besøk av Namibia's nyutnevnte Honorary Minister of Fisheries and Marine Resourses, Bernard M.Esau. Vår administrasjonsmedarbeider Helena-Ella Ngifindaka orienterte om vår virksomhet ved RKK Namibia Office.... | Les mer...

MAPESS instruktøropplæringsprogram ved CINFOTEC, Luanda, Angola

03. mai 2010

Treningsprogrammet for MAPESS prosjektet startet 19 april 2010 og vil vare i 6 uker. Instruktørene som læres opp kommer fra opplæringssentre i Cabinda, Soyo og Luanda og fagene er sveis, elektro og hydraulikk. Opplæringen gjennomføres ved CINFOTEC, Luanda, som har moderne fasiliteter. RKK har sikret seg tre brasilianske instruktører som nå gjennomfører opplæringen. Det er Rovilson Lucca (el... | Les mer...

Dialog om helsearbeiderfag og IKT

26. april 2010

14.-16. april 2010 inviterte Rogaland fylkeskommune til dialogkonferanse om helsefagopplæring på vegne av Faglig råd for helse og sosialfag i Albir, Spania, hvor en rekke direktorater, offentlige virksomheter og opplæringsaktører deltok. RKKs leder for IKT og produktutvikling Leif Kjetil Knudsen innledet om IKT og mulighetene IKT gir for fleksibilitet og tilpassede læringsopplegg.RKK mener... | Les mer...

RKK Namibia starter instruktøropplæring for sikkerhetskurs

22. april 2010

11. april 2010 mottok RKK namibia en gruppe på seks angolanske instruktører som skal læres opp til sikkerhetsinstruktører for det nye sikkerhetssenteret somskal etableres ved INP (Det nasjonale institutt for petroleum i Angola). Prosjektet er i sin helhet finansiert av Statoil Angola. Instruktørene vil få opplæring i tre områder: Brannslukking, førstehjelp og generell sikkerhet. "Train-th... | Les mer...

Stor aktivitet i Kazakhstan

22. april 2010

De siste to ukene har det vært stor aktivitet i Kazakhstanprosjektet vårt. Foruten strategimøter med Ministry of Education i Astana, og signering av en samarbeidsavtale med Kostanay-regione... | Les mer...

Petroleumsutdanning i Uganda

09. april 2010

5.-10. april var Carl Andriamparany og Carl Williams fra RKK - Namibia, sammen med Øystein Førsvoll fra RKK/SOTS i Kampala på oppdrag fra OD- Oljedirektoratet. Dette er første skritt i et langsiktig samarbeide for å utvikle en infrastruktur for Petroleumsutdanning i Uganda. Les mer om saken her. | Les mer...

Høytidelig Diplomsermoni i Walvis Bay, Namibia.

22. mars 2010

Onsdag 10 mars var det høytidelig diplomoverrekkelse for 10 Nigerianske studenter som hadde gjennomgått 4 måneder Sveiseopplæring i regi av RKK Namibia og Namfi.Studentene har oppnådd utmer... | Les mer...

Kurs i Machining - add-on/advanced med studenter fra Nigeria fullført på Stord

05. mars 2010

10 studenter fra Nigeria fullførte i februar 2010 et 240 timers kurs innen Machining - add-on/advanced. Kurset ble gjennomført på Stord Opplæringssenter i perioden 18. januar til 25. februar 2010. Kurset ble avsluttet med en avslutningsseremoni på Stord hvor diplomer ble delt ut til alle kursdeltakerne.... | Les mer...

Strategimøte i Windhoek om Teknisk Fagskole ved INP i Angola

01. mars 2010

Fredag og lørdag forrige uke arrangerte RKK's Namibiakontor et arbeidsseminar i Windhoek angående etablering av Teknisk Fagskole ved INP i Sumbe i Angola. Seminaret som ble ledet av Carl Williams og Carl Andriamparany fra RKK Namibia hadde deltagere fra INP Sumbe's ledelse og Utdanningsministeriet i Luanda pluss fra RKK i Norge.... | Les mer...

Samarbeidsdrøftelser med Senai i Sao Paulo, Brazil

01. mars 2010

RKK hadde i forrige uke møter med Senai i Sao Paulo i Brasil, der temaet var samarbeide innen leveranser av Yrkesutdanning til et internasjonalt marked. Fra RKK deltok Adm.direktør Ole Imsland og Direktør Carl Williams fra RKK's Namibiakontor, og fra Senai deltok Roberto Monteiro Spada (Country Technical Director), Domingos Goncalves Da Costa Neto (Director-Institute Luiz Simon-Jacarei) og Osv... | Les mer...

Gjester fra Turkmenistan

12. februar 2010

RKK har i uke 9, 2010, gleden av å være vertskap for en utdanningsdelegasjon fra Ashkabad i Turkmenistan. Dette er en gjenvisitt etter at delegasjoner fra RKK to ganger har besøkt Ashkabad sammen med den norske ambassadøren for Turkmenistan etter initiativ fra Det Norske Utenriksdepartementet. Målet med besøket er å presentere norsk yrkesrettet utdanning med spesielt fokus på Energi og Helse.... | Les mer...

Foredrag på industriseminar i Astana, Kasakhstan i forbindelse med åpning av den norske ambassaden

01. februar 2010

I forbindelse med åpningen av den norske ambassaden i Astana, Kasakhstan, den 5. februar 2010, holder RKK i dag et innlegg på industriseminaret om energisamarbeid som avvikles i forbindelse at norske myndigheter besøker landet. RKKs adm.dir Ole Imsland presenterer foredraget "Vocational Education - a tool for local content development". Presentasjonen er en oppsummering av prosjektet... | Les mer...

Ny gruppe fra Nigeria på plass i Norge for opplæring

18. januar 2010

Søndag ankom er ny gruppe på 10 personer fra Nigeria. Deltagerne skal gjennomgå 6 ukers opplæring i Maskinering ved Stord Opplæringssenter. Opplegget er en del av RKK's kontrakt med Unitar. Vi håper at deltagerne får et lærerikt og nyttig opphold i Norge. Deltagerne er Chidi Orukwowu, Ogaranya Amadi, Adoki Ukadike, Ekelechukwu Nwaobite, Wisdom Ahiakwo, Felix Egele, Anddy Nwaudo Johonson, David... | Les mer...

Delegasjon fra Pavlodar, Kazakhstan på besøk

18. januar 2010

Denne uken har vi besøk av en delegasjon fra Pavlodar reionen i Kazakhstan. Delegasjonen består av personer fra utdanning og næringsliv. Samhandlingen mellom bedrifter og utdanningssektoren står i fokus for besøket. En rekke skoler og bedrifter i regionen vil bli besøkt i løpet av uken. Deltagerne er: Muratkazy Zhangazakov fra "Aluminii Kazakhstana", Valeriy Kaburneev fra Pavlodar... | Les mer...

UNITAR - Første kurs fullført på Stord - Pågående i Namibia

07. januar 2010

På torsdag 17. desember 2009 mottok de første studentene fra Nigeria sine kursdiplomer etter å ha fullført sitt andre treningskurs på Stord Opplæringssenter, og den første gruppen er nå trent i henhold til samarbeidsavtalen mellom UNITAR (UN´s Institute for Training and Research) og RKK. Les mer om saken her | Les mer...

Statoil støtter sikkerhetssenter i Angola

21. desember 2009

"Statoil has agreed to support a safety centre in Sumbe, Angola.The safety centre will be placed at the premises at Instituto National de Petroleos (INP) and will be a part of the institutions ordinary offer for their students. RKK has been awarded a contract from Statoil in order to assist INP in establising the safety centre." | Les mer...

Videoseminar om yrkesopplæring og samarbeid skole-næringsliv-myndigheter

10. desember 2009

I dag gjennomførte RKK en rekke forelesninger knyttet til regionalutvikling og yrkesutdanningsmodeller fra RKK Stavanger til partnere i Øst-Kasakhstan. Konferansen ble arrangert hos Kumash... | Les mer...

FMC Technologies trener personell ved RKK's Namibia avdeling

03. desember 2009

FMC Technologies har sendt 9 studenter fra Angola til RKK's avdelingskontor i Walvis Bay, Namibia for opplæring. Opplæringen er innen Hydraulics og Electronics, og gjennomføres i samarbeide med NAMFI. | Les mer...

RKK deltok på Utdanningsforum i Astana, Kazakhstan 20. november

23. november 2009

RKK deltok på The II International Forum "Vocational training and business; Dialogue of partners" i Astana, Kazakhstan den 20. november. På konferansen deltok utdanningsspesialister fra hele Kazakhstan pluss en rekke utenlandske organisasjoner. Konferansen hadde spesielt fokus på samhandling mellom myndigheter og næringsliv innen yrkesutdanningen. Tilstede på konferansen var Utdann... | Les mer...

IKT Seminar i Kostanay - Kasakhstan

18. november 2009

Fra 11. – 13. november 2009 ble det avholdt seminar på The Kostanay College of Transport and Communications. Seminaret var et regionalt seminar om bruk av IKT i utdannelse. Kathrine Jølle Wathne fra RKK avholdt kurset som gikk over tre dager for 38 deltakere fra regionen. Les mer om hele saken her. | Les mer...

Besøk fra Senegal

16. oktober 2009

I dag har vi besøk av en delegasjon fra Senegal som er gjester hos Rogaland Fylkeskommune. RKK vil på et møte i ettermiddag presentere organisasjonen RKK, og spesielt våre aktiviteter i Afrika. Delegasjonen fra Senegal består av: Mr.Amath Dia, Secretary-General of the Region of Saint-Louis, Mrs.Fatou Fall, Officer of the Region of Saint-Louis og Mr.Bouna Warr, Director of Regional Agency of De... | Les mer...

Kazakhstan - Aktau Training Centre (ATC) i full drift

15. oktober 2009

Aktau Training Centre (ATC) er nå i full drift, og sveiseopplæring foregår nå på to skift.Senteret har inngått en statelig "Road Map" kontrakt for 2009 og 2010. I 2009 vil ca 100 personer bli sertifisert, og i 2010 vil antallet på denne kontrakten være over 500 personer. Det er i tillegg kommet inn bestilling på et stort antall personer fra private bedrifter. | Les mer...

Opplæringskontrakt med Unitar i Nigeria

06. oktober 2009

På et møte i Geneve forrige uke signerte RKK en opplæringskontrakt med Unitar - United Nations Institute for Training and Research. Kontrakten gjelder Training and Capasity Building for Total E&P Project OML58 Upgrade i Nigeria. Opplæringen gjelder for 50 personer og skal gjennomføres i perioden Oktober 2009 - Februar 2010. Opplæring innen Maskinering og Instrumentering elektro og Instrume... | Les mer...

RKK støtter Julia Handjene fra Namibia

06. oktober 2009

Julia Handjene fra Omahenge regionen nord i Namibia er en lovende mellomdistanseløper fra Namibia. Uten å ha deltatt i organisert trening deltok hun i det Namibiske skolemesterskapet i januar år, og vant både 800meter og 1500 meter. I april deltok hun i Athletic Games i Pretoria i SørAfrika og ble nummer 2 på 800meter. Hun deltok så, som en av to Namibiere, på 6th World Youth Championship i It... | Les mer...

Stor oppmerksomhet rundt RKK´s etablering i Namibia

06. oktober 2009

I anledningen av åpningen av RKK's Namibiakontor hadde RKK's styre en rekke møter med Namibiske myndigheter på flere nivå. I Windhoek møtte styret Idrettsminister Willem Konjore og Fiskeriministeren sammen med styret og ledelsen fra NAMFI som vi samarbeider med. I Swakopmund var det møte med Guvernøren for regionen, og i Walvis Bay møtte styret Ordføreren. Det var videre omvisning på NAMFI og... | Les mer...

Offisiell åpning av RKK's Namibiakontor i Walvis Bay

06. oktober 2009

2. oktober 2009 ble RKK's kontor i Walvis Bay i Namibia formeldt åpnet. Tilstede ved åpningen var RKK's styre og ansatte fra NAMFI som vi samarbeider med. Styreleder Kristine Gramstad sto for den formelle åpningen, mens Ole Imsland, Øystein Førsvoll og Carl Williams orienterte om virksomheten i Afrika og i Namibia spesielt. Les mer om Namibia her.... | Les mer...

Lærere fra Vietnam på opplæring hos RKK/SOTS neste uke

16. september 2009

Neste uke får vi besøk av 3 lærere fra Dung Quat College i Vietnam som skal ha oppdatering innen Prosess og Kjemi. Det er lagt opp et omfattende program for deltagerne. Dette besøket er en del av et prosjekt som RKK gjennomfører i samarbeide med Danske Selandia, og er et Dansk bistandsprosjekt. RKK har tidligere besøkt Dung Quat College på østkysten av Vietnam. Vi ønsker Truong Quoc Hung, Phan... | Les mer...

Kontrakt mellom Oljedirektoratet og RKK signert i dag

26. august 2009

RKK har i dag signert kontrakt med Oljedirektoratet (OD) for å gjennomføre en " Pre-study - developement of study Technical College Petroleum Technology in Angola." Studiet som skal være ferdig i mars 2010 skal utrede oppstarting av Teknisk Fagskole Petroleum ved INP i Sumbe, Angola. | Les mer...

Stor delegasjon fra Kazakhstan besøker RKK denne uken.

23. august 2009

En delegasjon på 18 personer besøker denne uken RKK og Rogaland, som et ledd i samarbeidsprosjektet mellom Ministry of Education (MOE) i Kazakhstan og RKK.Deltagerne skal besøke Industribed... | Les mer...

INP Angola og RKK har signert MOU i Luanda 18 august.

23. august 2009

The National Institute for Petrolum (INP) i Sumbe, Angola, og RKK signerte en 5-årig samarbeidsavtale på et møte hos MINPET, Ministry of Petroleum i Luanda, Angola, tirsdag 18. august. Avtalen ble signert av Managing Director Domingos Francisco fra INP og administrerende direktør Ole Imsland fra RKK. Avtalen mellom partene legger tilrette for et utstrakt arbeide mellom partene i forbindelse... | Les mer...

Kickoff møte med INEFOP i Luanda, Angola.

23. august 2009

RKK og INEFOP arrangerte, på Polyvalente Voksenopplæringssenter i Luanda, et to dagers "kickoff seminar" for Yrkesutdanningsprogrammet som starter mellom partene nå, og skal løpe... | Les mer...

Turkmenistan Vocational Education and Training Study.

14. august 2009

RKK har fra Utenriksdepartementet blitt tildelt midler for å gjennomføre en studie i Turkmenistan. Prosjektet har som formål å vurdere mulighetene for et langsiktig samarbeide innen Yrkesutdanning og opplæring.RKK's erfaringer fra samarbeidet med Kazakhstan vil muligens være en modell for samarbeidet. En delegasjon fra RKK har besøkt Ashkabad tidligere i år og hatt samtaler med vise statsminis... | Les mer...

Statoilhydro og RKK besøker INP i Sumbe, Angola

29. juni 2009

StatoilHydro sammen med RKK besøker INP i Sumbe, Angola, for å diskutere mulighetene for samarbeidsprosjekter. På bildet ser vi fra venstre Carl Williams fra RKKs Namibiakontor, direktør Fr... | Les mer...

Signert kontrakt mellom MAPESS / INEFOP, den norske ambassade i Angola og RKK

25. juni 2009

En kontrakt verdt USD 11 millioner (NOK 66 millioner) ble i dag signert i Angola mellom MAPESS/Inefop, Den norske ambassaden og RKK. Bilde: Adm. dir i RKK Ole Imsland signerer sammen med... | Les mer...

Angolas MINPET besøker RKKs Namibiakontor

23. juni 2009

Sist uke besøkte representanter fra Angola,fra MINPET mr.Jesus Cortez og fra INP mr.Franciscos Domingos RKK’s kontor i Walvis Bay i Namibia. De fikk der en orientering av direktør Carl Will... | Les mer...

ATC vekker stor interesse hos regionale myndigheter i Kasakhstan

19. juni 2009

17. juni 2009 besøkte akimen i Mangistau oblast Krymbek Kusherbayev (tilsv. fylkesdirektør/fylkesordfører), vise-akim for regionen Askar Nurgaliev, vise-akimene for Aktau by Marat Muldagulov og Taras Hituov, samt leder for opplæringsavdelingen i Mangistau oblast Kanybek Zhumashev, opplæringssenteret ATC. Delegasjonen så på fasilitetene og snakket med deltakere under opplæring fra tre ulike s... | Les mer...

Sertifisering fra Achilles Joint Qualification System

18. juni 2009

RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter med Achilles-id. 26088 er hht sertifikat av 12. juni 2009 bekreftet kvalifisert i hht internt kvalitetssystem. Det er mulig å oppnå oppnå kvalifika... | Les mer...

Prosjekt Greenhouse samlet i Stavanger fra 3.-7. juni 2009

16. juni 2009

Prosjektet Greenhouse ”INTERREG IIIB Baltic Sea Region – Neighbourhood Progamme", avholdet samling i Stavanger fra 3.-7. juni 2009: Steering Committee Meeting and final training session for teachers and key personell. Alle medlemmer i prosjektets styringskomité, samt lærere fra Kaliningrad State Technical University deltok på samlingen. Det ble gjennomført besøk hos store og små bedrift... | Les mer...

Gjester fra Vietnam Ministry of Industry and Trade

10. juni 2009

Denne uken er en delegasjon fra Vietnam Ministry of Industry and Trade gjester hos PETRAD. Delegasjonen som har fokus på den Norske Gas sektoren har besøkt en rekke bedrifter og institusjoner flere steder i Norge. RKK har gleden av å være vertskap for gruppen ved to anledninger. I dag ved et besøk på Rygjabø videregående skole på Finnøy for å se på fiskeriutdanning og fiskeoppdrett samt samspi... | Les mer...

Utdeling av Kjell Arholms minnestipend for 2009

09. juni 2009

Anne Gro Torgersen Solli ble i år tildelt Kjell Arholms minnestipend på kr. 30.000.- Anne Gro Torgersen jobber på Jåttå vgs hvor hun har ansvar for elever med minoritetsbakgrunn. Hun er u... | Les mer...

Besøk fra Angola.

09. juni 2009

Denne uken har vi RKK/SOTS gleden av å ta imot Direktør Francisco Domingos fra INP og Departementssjef for yrkesutdanning i MINPET, Jose Jacinto de Jesus Cortez. Gjestene vil besøke RKK o... | Les mer...

Unik boresimulator i verdensklasse på SOTS

08. juni 2009

SOTS har i samarbeid med riggselskapet COSL og National Oilwell Varco fått installert og begynt å ta i bruk en unik boresimulator basert på cyberbase-teknologien. Det finnes kun èn tilsvarende simulator i verden, og den er installert ved universitetet i Oklahoma.... | Les mer...

Arbeidsministeren i Kasakshtan besøker ATC

05. juni 2009

ATC hadde i dag besøk av arbeidsministeren i Kasakhstan Ms. Abdukalikova G.N., sammen med direktør Mr. Ryspekov, vise-akim i Mangistau Mr. Katayev og rektor fra Mangistau energy college Mr... | Les mer...

Norges ambassadør besøker Aktau Training Centre i Kasakhstan

05. juni 2009

I dag 5. juni 2009 besøkte norges ambassadør i Kasakhstan , Dag Halvorsen opplæringsenteret ATC i Aktau. RKK er medeier i ATC sammen med en rekke andre aktører (se egen sak under Kasakhstan). Her sammen med direktør ved ATC, Timur Ryspekov.... | Les mer...

Besøk fra BEST, Østerrike

25. mai 2009

Over: Helmut Fink, Helmut Kronika, Karin Hochmayer, Erik Hirschenbrunner og Silje Bolset (RKK) Denne uken ønsker vi velkommen til våre venner og gjester fra BEST. BEST er en opplæringsorg... | Les mer...

Polen: samarbeid om IKT og elæring med EØS-støtte

18. mai 2009

Bialystok-regionen ved University of Finance and Management i Bialystok har med støtte fra de norske EØS-fondene fått innvilget et 13-ukers forskningsopphold i Rogland, Norge, Prosjektet bl... | Les mer...

Delegasjon fra Namibia og NAMFI besøker RKK

12. mai 2009

Denne uken ønsker RKK velkommen til våre gjester og kolleger fra Namibia. På bildet over ser vi fra venstre administrerende direktør i RKK Ole Imsland, direktør i NAMFI Polli Andima, Maurit... | Les mer...

Rogaland i Verden 2009

11. mai 2009

Onsdag 3. juni 2009 samles vi på Måltidets Hus i Stavanger for å presentere og diskutere. Landbruksminister Lars Peder Brekk kommer, fylkesordføreren og ordføren i Stavanger kommer. Vi ønsker også deg hjertelig velkommen! For påmelding og mer informasjon: http://www.rogalandiverden.no Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NHO, Rogaland fylkeskommune, Stavangerregionen Næringsutvikling... | Les mer...

Det nasjonale sveisemesterskapet i Kasakhstan ble arrangert på ATC i Aktau

28. april 2009

23. og 24. april 2009 ble det nasjonale Sveisemesterskapet i Kazakhstan arrangert ved ATC – Actau Training Centre. Det var 16 deltagere som kom fra alle regionene i Kazakhstan. Mesterskapet... | Les mer...

NAMFI, Namibia og RKK har inngått samarbeidsavtale

28. april 2009

På et møte i Walvis Bay i Namibia 23. april 2009 undertegnet NAMFI – Namibian Maritime and Fisheries Institute og RKK samarbeidsavtale innen voksenopplæring. Avtalen ble signert av direkt... | Les mer...

Besøk fra Borgarbyggð, Island

27. april 2009

Denne uke ønsker vi velkommen til våre gjester fra Borgarnes på Island. Det er rådmann i Borgarbyggðkommune Páll Snævar Brynjarsson, prosjektleder for Vekstkontrakt Torfi Jóhannesson og dir... | Les mer...

Turkmenistan: Omtale i avisen Mugallymlar Gazeti

15. april 2009

RKKs besøk i Turkmenistan i februar 2009 ble omtalt i avisen Mugallymlar Gazeti (Teacher´s Newspaper / Lærernes Avis) - se kopi av omtalen her | Les mer...

Helsearbeider for minoritetsspråklige - kontrakt med NAV.

02. april 2009

RKK har inngått kontrakt med NAV om "Helsearbeiderfag Vg1 og Vg2 for minoritetsspråklige. Kontrakten omfatter 15 - 18 deltagere og vil starte opp i april 2009, og fullføres våren 2011. Opplæringen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Rygjabø Studiesenter og Møllehagen Skolesenter. Kontrakten har en verdi på i overkant av 2 millioner norske kroner. | Les mer...

Nasjonalt teknologisenter i Almaty og Taraz i Kasakhstan

26. mars 2009

Denne og neste uke avlegger RKKs leder for IKT og produktutvikling Leif Knudsen besøk hos det nasjonale teknologisenteret i Almaty (http://www.nci.kz/) og workshop og seminarer ved college til State University i Taraz. formålet er å lære om Kazakhstans arbeid innen bruk av teknologi og læring. Ansvarlig for besøket i Almaty er direktør Gul Nurgalieva,og i Taraz representant for det regionale... | Les mer...

Pavlodar og Ust-Kamenogorsk.

13. mars 2009

Neste uke vil RKK inngå samarbeidsavtale med Akimat og Utdanningsseksjonen i Pavlodar regionen i Kazakhstan. I Ust Kamenogorsk vil en etablere et samarbeidsforum for Industri-Utdanning og Offentlig forvaltning. I Astana vil RKK ha møter med utdanningsministeriet og med StatoilHydro. | Les mer...

RKK presenterer sitt konsept for Internasjonal yrkesutdanning i Turkmenistan.

19. februar 2009

23 - 27 februar deltar representanter fra RKK på et besøk til Ashkabad i Turkmenistan i regi av Utenriksdepartementet. Ambassadør Mette Kongshem er delegasjonsleder. Delegasjonen vil møte Visestatsminister Dr. Hydyr Saparliev, utdanningsminister og minister for økonomi og utvikling. Et møte med Utenriksministeren er også under planlegging. Besøk på 3 yrkesskoler inngår også i besøket, disse sk... | Les mer...

Nettbasert kurs i gards- og bygdeturisme (agroturisme)

29. januar 2009

Det er nå mulig å ta et nettbasert kurs i gards- og bygdeturisme ved å gå inn på nettstedet http://www.agro.euproject.org/ Kurstilbudet er en del av et EU-prosjekt under Leonardo da Vinci programmet, som handler om "livslang læring". Vi viser til tidligere tilsendt informasjon til en del av dere, og til samlinger og studieturer som har vært. Her i Rogaland har det vært et samarb... | Les mer...

Kontrakt om yrkesutdanning i Vietnam i samarbeide med danske partnere!

22. januar 2009

Denne uken ble vi meddelt at våre danske partnere i Selandia har blitt tildelt kontrakt for utvikling av opplæringsprogram rettet mot Dung Quat College of Technology i Vietnam. Kontrakten er tildelt av Ministry of Labor, Invalids and Social Affaires in the Socialist Republic of Vietnam, og skal finansieres av Danske bistandsmidler. Prosjekttittel er "Supply of Equipment,Services and Techn... | Les mer...

Samarbeide mellom RKK og Simenntun i Borgarnes, Island?

22. januar 2009

I en årrekke har voksenopplæringsinstitusjonen Simenntun i Borgarnes på Island hatt god forbindelse med RKK, og partene har diskutert erfaringer og strategier. Denne uken besøkte RKK Borgar... | Les mer...

Delegasjon fra Kazakhstan på besøk i Stavanger 11 - 17 Januar 2009

09. januar 2009

Fra 11 - 17 januar hadde vi gleden av å være vertskap for en delegasjon fra Utdanningsdepartementet i Kazakhstan. Delegasjonen som representerte yrkesskoler, regionale myndigheter, helseper... | Les mer...

Møte med INP, Mosambique.

08. januar 2009

I dag hadde RKK/SOTS møte , på Oljedirektoratet , med en delegasjon fra INP - Instituto Nacional de Petroleo fra Mosambique. Delegasjonen var ledet av chairman Arsenio Mabote. Temaet på møtet var kvalifisering av lokal arbeidskraft, organisering , nivå og kapasitetsbygging. | Les mer...

Rygjabø Studiesenter med kurstilbudet -"Førstehjelp mot sjølvmord -Spørsmål kan berge liv"

14. november 2008

Rygjabø Studiesenter i Haugesund tilbyr todagerskurset "Førstehjelp ved sjølvmordsfare". Universitetssjukehuset i Nord Norge er faglig ansvarlig for opplegget , som er et oppfølgingstiltak etter Handlingsplanen mot sjølvmord, som er finansiert av Sosial og helsedirektoratet. Opplegget tar utgangspunkt i "vivat", et konsept som er utarbeidet av LivingWorks Education i Kanada... | Les mer...

Konferanse i Astana,Kazakhstan - "Vocational Education and Business Dialogue between Partners"

14. november 2008

Onsdag 19 november arrangerer Ministry of Education and Sciense in The Republic of Kazakhstan en stor konferanse i Astana med fokus på Yrkesutdanning i forbindelse med oppgradering av det nasjonale systemet. Hovedinnleder på konferansen er Utdanningsminister Zh. Tuimebaev. Videre vil det være foredrag av vise ministeren i arbeids og sosialdepartementet, viseminister for industri og handel, for... | Les mer...

Fase 2 av "Train the Trainers" har startet i Angola.

14. november 2008

RKK/SOTS og Intsok har denne uken møtt INP (Instituto de Petroleos) i Sumbe, Angola og startet fase 2 av "Train the Trainers" prosjektet.Oppstarten av fase 2 kommer etter en anbefaling etter at fase 1 er blitt evaluert. I fase 1 av programmet har INP utdannet ca 100 personer innen petroleum med fokus på sub sea operations. De fleste studentene er senere blitt ansatt i Aker Solutions,... | Les mer...

I dag har vi besøk av Rwanda's ambassadør.

11. november 2008

I dag har vi gleden av å ta imot Rwanda's Ambassadør Ms Jacqueline Mukangira.Ambassadøren vil diskuterer et tilbud RKK har presentert for opplæring innen oljerelaterte områder. | Les mer...

Eclick prosjektet åpner i dag i Ipark.

11. november 2008

Universitetet i Stavanger (UiS) , Ipark og RKK er norske partnere i Interreg prosjektet Eclick. Partene åpner i dag kl 1400 prosjektkontor i Ipark på Ullandhaug. Prosjektet som skal gå over 3 år skal utvikle elektroniske kurs/informasjons og kompetansetilbud som skal gjøres tilgjengelige ved hjelp av bredbåndsløsningen som er etablert i fylket. Desentralisert sykepleierutdanning og etablererut... | Les mer...

Stor aktivitet i Kazakhstan neste uke.

31. oktober 2008

Det er for tiden stor aktivitet i Kazakhstan prosjektet. Foruten ferdigstillelsen av Aktau Opplæringssenter vil det i neste uke også bli arrangert en rekke møter og seminarer. I Uralsk arrangerer vi et 2 dagers IKT seminar for lærere, og vil samtidig videreføre samarbeide med lokale videregående skoler. I Aktau i Mangistauregionen vil vi signere en utvidet avtale med Akim (Fylkesordfører), og... | Les mer...

Stord Opplæringssenter og RKK har inngått samarbeidsavtale.

27. oktober 2008

For å styrke kapasiteten har RKK inngått en samarbeidsavtale med Stord Opplæringssenter. Stord Opplæringssenter har lang erfaring innen voksenopplæring spesielt innen plate,sveis, industrirørfag. Men også en lang rekke andre fagområder rettet mot offshoreindustrien. Vi ser fram til positivt og utviklende samarbeide for begge parter. | Les mer...

Vi søker etter ny medarbeider.

24. oktober 2008

På grunn av økt oppdragsmengde, spesielt innen internasjonale prosjekter, søker vi ny kreativ medarbeider med industrierfaring . For nærmere beskrivelse av stillingen se her . | Les mer...

E-CLIC Rogaland åpner 11 november.

23. oktober 2008

UiS - Universitetet i Stavanger , Ipark og RKK er deltagere i Interreg IVB North Sea Region prosjektet "E-CLIC - European Collaborative Innovation Centres - for broadband media services". Prosjektet er 3 årig og sla fullføres i august 2011. Prosjektet har 8 deltager regioner, to fra Sverige,to fra Tyskland, og en fra nederland,Belgia,England og Norge (Rogaland). Prosjektet ledes av... | Les mer...

Skolelederseminar i Shushinsk, Kazakhstan.

23. oktober 2008

Som en del av samarbeidsavtalen vår med Ministry of Education & Sciense i Kazakhstan arrangerer vi denne uken et fem dagers seminar om skoleledelse for rektorer og utdanningsadministratorer i Shushinsk. Seminaret har 26 deltagere og ledes av rektor Bjørn Andersen fra Karmsund vgs og rektor Berte Grane fra Godalen vgs. | Les mer...

RKK/SOTS - Utviklingsavtale med riggselskapet SEADRILL.

23. oktober 2008

RKK/SOTS har inngått utviklingsavtale med riggselskapet SEADRILL.Målet er å utvikle et internasjonalt nettbasert konsept for Teknisk Fagskole Petroleumsteknologi. Dette er rettet mot ansatte internasjonalt som skal rykke opp til stillinger som Driller og Toolpusher som gjennom dette skal få en kompetanse innen Petroleumsfag. Konseptet legger opp til at deltagerne skal kunne følge opptak av for... | Les mer...

Kontrakt med StatoilHydro ASA i Algerie.

16. oktober 2008

RKK/SOTS har inngått avtale med StatoilHydro ASA om gjennomføring av BORELEDERopplæring i Algerie. Opplæringen vil omfatte 11 komplette ukesmoduler. | Les mer...

RKK/SOTS har inngått kontrakt med INTSOK for Angola.

16. oktober 2008

RKK/SOTS har inngått kontrakt med INTSOK om et "Train the Trainers" prosjekt (fase 2) for INP i Sumbe, Angola. Dette er en videreføring av tidligere gjennomførte opplæringsprogram for lærere ved Sumbe. Opplæringen vil starte i oktober. | Les mer...

Generalforsamling i "Actau" training center.

10. oktober 2008

I Almaty ble det fredag 3 oktober avholdt generalforsamling i "Actau Training Centre". Generalforsamlingen vedtok en utvidelse av aksjekapitalen. Det ble også besluttet formell åpningsmarkering. | Les mer...

RKK's styre har besøkt regionen Emilia Romagna i Italia.

10. oktober 2008

RKK samarbeider, i flere EU prosjekt, med organisasjonen "IAL CISL Emilia Romagna" i Bologna i Italia. IAL er Italias mest suksessfulle etter og videreutdanningsinstitusjon med over 200 lokasjoner. Organisasjonen blir drevet i samarbeide med Fagforeningen CISL Workers Union. Organisasjonen har vært operativ i 30 år og har sitt hovedkontor i Bologna i Emilia Romagna Regionen som bestå... | Les mer...

"Best" i Wien og RKK ser på samarbeidsmuligheter.

10. oktober 2008

"Best" er et privat etterutdanningsinstitutt i Wien /Østerrike som samarbeider med RKK om 3 Europeiske prosjekt innenfor Leonardo da Vinci programmene. Partene RKK/Best er svært fornøyde med samarbeide og innledet drøftinger om et mulig formelt samarbeide på et møte i Wien den 26 september. Gjennom et eventuelt samarbeide vil en se på utvikling av EVU - Etter og videreutdanningsmat... | Les mer...

" CMS -Crisis Management System" - Nytt Eu prosjekt til SOTS/RKK.

28. august 2008

Under EU's Leonardo da Vinci program for 2008 har SOTS/ RKK fått godkjent prosjektet -"CMS - Crisis Management System". Prosjektet som har 14 måneders varighet ledes av Offshore Center in Esbjerg Denmark. Andre partnere foruten SOTS/RKK er ;Søværnets Operative Kommando (Admiral Danish Fleet) Denmark - Antilope IT,Denmark - Estonia Maritime Academy Research and Development Centre ,Tal... | Les mer...

Delegasjon fra Kazakhstan på besøk denne uken.

11. august 2008

Hele denne uken har vi besøk fra Kazakhstan.Delegasjonen skal studere norsk fagopplæring , samarbeide mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv samt regionalutvikling. Programmet inneholder bedriftsbesøk hos Aker Solutions/Aker Egersund, Aker Solutions i Stavanger, Kaefer IKM og Statoil Hydro. Foruten Statens Utdanningskontor blir det også besøk på Jåttå vgs og Stavanger Offshoretekniske... | Les mer...

StatoilHydro og RKK signerer kontrakt om rådgiving innen internasjonal yrkesutdanning.

07. juli 2008

RKK skal assistere/gi råd til StatoilHydro innen utvikling av yrkesutdanning i det internasjonale markedet der StatoilHydro skal/har etablert virksomhet i forbindelse med utvinnning av Olje&Gas. RKK skal gi råd om modeller for kvalifisering av lokal arbeidskraft innen yrkesrettede fag som fagopplæring og voksenopplæring.Etablering av nasjonale strategier for etablering av modeller og str... | Les mer...

NAMFI (Namibia) og RKK har i dag signert MoU.

17. april 2008

Namibian Maritime and Fisheries Institute (NAMFI) og RKK har i dag signert et Memorandum of Understanding (MoU). Avtalen er kommet istand som et resultat av RKK besøk til Namibia i 2007 og gjenvisitt fra NAMFI til Stavanger i 2008.Partene har som et klart mål å etablere en "Joint Venture" avtale i løpet av 2008.Denne vil bli basert på en foretningsplan som vil bli utarbeidet av en ar... | Les mer...

Support to Vocational Training in Angola - Baseline survey.

16. april 2008

RKK har signert en avtale med NORAD,"Olje for Utvikling" om et kartleggingsprosjekt for å se på status for organisering , metoder og innhold på INEFOP's senter for Voksenopplæring innen Yrkesutdanning i Angola.Forprosjektet vil vare fram til september 2008, og vil være med å danne grunnlaget for et større utviklingsprosjekt med MAPESS/INEFOP som vil ha en ramme på 4 år.Viser fram til... | Les mer...

StatoilHydro Workshop - Utdanning og kompetansebygging - mot utlandet

15. april 2008

Mandag 14 april arrangerte StatoilHydro Workshop - Utdanning og kompetanseutbygging mot utlandet. Foruten StatoilHydro ansatte, OfU, NPD, Intsok,SIU , Petrad ,deltok en rekke Universiteter og Høgskoler .RKK og SOTS presenterte Yrkesutdanning i et Internasjonalt perspektiv. RKK presenterte sine internasjonale aktiviteter i Kazakhstan og Angola samt hvilken startegi som ligger til grunn for sa... | Les mer...

Workshop i Stavanger - "Empower -Deprived learners". LdV prosjekt.

09. april 2008

11 og 12 april møtes prosjektpartnerne i Leonardo da Vinci prosjektet "Empower - Deprived learners" til en to dagers workshop i Stavanger. Prosjektpartnerne kommer fra Østerrike,Italia,Romania,Slovenia og Tyrkia. Fra RKK deltar Prosjektleder Helen Roth og Silje Bolset, og fra Møllehagen vgs deltar Solveig Eidsaunet og Jone Johnsen. Workshopen arrangeres i RKK's administrasjon. Wo... | Les mer...

Internasjonalt seminar i Astana,Kazakhstan 28 og 29 mars.

04. april 2008

The Ministry of Education and Science in The Republic of Kazakhstan arrangerte "International meeting-seminar" med tittelen ; "Promotion to developing of technical and professional education in the Republic of Kazakhstan within the International projects". Konferansen som hadde ca 40 deltagere fra utenlandske organisasjoner som hadde /har prosjekter i Kazakhstan og dere... | Les mer...

"Round Table conference" og Seminar i Ust -Kamenogorsk, Kazakhstan.

04. april 2008

Mandag 31 mars arrangerte vi om formiddagen en "Round Table" konferanse og om ettermiddagen et seminar på College named after K.Nurgaliev i Ust-Kamenogorsk. Disse aktivitetene inn... | Les mer...

Memorandum of Cooperation med regionen Øst - Kazakhstan.

04. april 2008

Med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom RKK og Ministry of Education and Science in Republic of Kazakhstan , signerte Deputy Akim, Tazhenov Amankeldy Jedrisovich fra Øst Kazakhstan og A... | Les mer...

RKK støtter Moldir Sagieva's utvikling innen utdanning og sport.

04. april 2008

Moldir Sagieva er 17 år og student ved Ust-Kamenogorsk College named after K.Nurgaliev. Hun er i tillegg en lovende bryter og klarer å kombinere utdanning og idrett på en forbildedlig måte.... | Les mer...

RKK/SOTS ; Boreopplæring på Madagasakar.

20. mars 2008

RKK/SOTS har inngått avtale med "Office des Mines Nationales pour les Industries Strategiques" -" OMNIS" på Madagaskar om opplæring innen Boring og HMS. Opplæringen er en del av prosjektet "Management of Oil and Gas in Madagascar" , og vil bli finansiert gjennom en samarbeidsavtale på statlig nivå mellom Norge og Madagaskar.Øystein Førsvoll fra SOTS vil være prosj... | Les mer...

Konferanse og seminar om utvikling av lokal kompetanse i Ust - Kamenogorsk 31 mars og 1 april.

12. mars 2008

Som et ledd i vår samarbeidsavtale med utdanningsmyndighetene i Kazakhstan vil vi arrangere en rekke lokale konferanser og seminar om hvordan myndigheter , næringsliv og utdanningsinstitusjoner samman kan opprette samarbeidsrelasjoner og etablere en lokal infrastruktur for kompetanseutvikling. 31 mars arrangerer vi en rundbordskonferanse , og den 1 april et seminar i Ust - Kamenogorsk i Øst... | Les mer...

Internasjonalt seminar om utviklingen av Yrkesutdanning i Kazakhstan arrangeres i Astana og Shuchinsk 28 og 29 mars 2008.

10. mars 2008

Utdanningsministeriet i Kazakhstan arrangerer seminaret "Assistanse in the development of vocational education in the Republic of Kazakhstan as a part of International Projects". Det er invitert foredragsholdere og gjester fra Norge , Tyskland , Nederland , EU , Korea, the World Bank , the British Counsil og en rekke asiatiske land. Første del av seminaret arrangeres på Astana Huma... | Les mer...

Besøk fra NAMFI , Namibia.

05. mars 2008

Denne uken er Carl Williams fra NAMFI - Namibian Maritime and Fisheries Institute , gjest hos RKK og SOTS. Det er lagt opp et omfattende program der Williams vil besøke offentlige institusjoner og myndigheter i tillegg til besøk hos bedrifter innen Olje & Gas sektoren. Hensikten med besøket er å diskutere en samarbeidsavtale mellom NAMFI og RKK. | Les mer...

Besøk fra OMNIS , Madagaskar.

05. mars 2008

I går ( 4 mars) hadde RKK og SOTS - Stavanger Offshoretekniske Skole , gleden av å ta imot MR. Andriamihaja Spariharijaona og Mr. Bonaventure Rasoanaivo fra "Office des Mines Nationales et des Industries Strategiqes" ( OMNIS) på Madagaskar. Rådgiver Turid Øygard fra Olje & Energidepartementet deltok også på møtet der temaet var opplæringsprogram innen Boreteknologi og HMS i... | Les mer...

Instruktører fra Aktau, Kazakhstan på opplæring i Norge.

10. januar 2008

Khaliulla Utaliyev,Aslan Tumyshov,Myrzagali Tulepov,Sergey Druzhinin, Giniyatolla Kul,Kazankap Dyussenov,Maxim Tulepov og Bakhzhan Malchibayev som er instruktører i Sveis , Platearbeide og Industrirørlegging ved Aktau Opplæringssenter kommer til Stavanger mandag 15 oktober for å gjennomgå et 10 ukers opplæringsprogram. Instruktørene vil blant annet få opplæring i regi av AkerKværner og Aibe... | Les mer...
FAKTA OM

Internasjonalisering

Internasjonalisering er blitt en stadig viktigere del av RKKs virksomhet. Virksomheten spenner fra EU finansierte prosjekt, prosjekt for Utenriksdepartementet og NORAD-prosjekt.

Vi har knyttet kontakter og gjennomført konkrete prosjekter med partnere i fra de fleste europeiske land, og arbeider nå tett sammen med offentlige myndigheter i Kasakhstan for å realisere ulike typer utdanningsprosjekter.

RKK har også engasjement i en rekke andre land.

Embassy of the Republic of Kazakhstan to the Kingdom of Norway...