Hjem / Faktabokser / Samarbeidet med olje- og gassindustrien  

Søk på RKKs nettsider
FAKTA OM

Samarbeidet med olje- og gassindustrien

RKK-modellen har åpnet for et større samspill mellom offentlige investeringer i skolene og det private næringsliv.

Gjennom et samarbeid med bransjen og nettverket av 10 videregående skoler som spesialierer innen O&G og maritime fag, har vi et sterkt utgangspunkt for å dekke næringens opplæringsbehov. Referanser spenner fra ABB og Aker Kvaerner til Statoil og Conoco Phillips. Se "Referanser" for full liste.

Det er naturlig at vi har påtatt oss en innovativ rolle som utvikler av nye pedagogiske metoder og bruk av IKT som en del av dette arbeidet.