Hjem / Faktabokser / Ikt og læring  

Søk på RKKs nettsider
FAKTA OM

IKT og læring

RKKs bruk av IKT er tuftet på tanken om globalisering: et globalt arbeidsmarked krever en global læringsarena. Læring skal også være tilgjengelig for flest mulig til en riktig pris. Læring er også nøkkelen til et godt liv for folk flest, og må ta hensyn til den livsfase den lærende er i. Alle disse faktorene medvirker til at IKT-støttet læring etter vårt syn må bidra til økt fleksibilitet og kostnadseffektiv gjennomføring, også for dem med lav teknologimestring.

RKK har satset bevisst og var tidlig ute på å ta i bruk ny og brukervennlig teknologi for overføring av opplæring og mer effektiv bruk av læringsmateriell.

RKK lanserte eksempelvis landets første nettbaserte helsefag for NAV (Aetat), og har i flere år drevet forkursene for UiS. I tillegg har RKK utviklet flere etterutdanningstilbud på fagbrev- og høyskolenivå der IKT-bruk står sentralt. Fleksibilitet for mange bransjer betyr også tilgang på struktureret materiell via offline, dvs CD/DVD i tillegg til nettbaserte oppgaver og oppfølging.