Hjem / Faktabokser / Fakta om rkk  

Søk på RKKs nettsider
FAKTA OM

Fakta om RKK

RKK er et ressurssenter for videregående skoler, opprettet av Rogaland Fylkesting i 1989 i samarbeid med arbeidslivspartene NHO og LO. Stiftelsen RKK koordinerer de videregående skolenes kompetansetilbud overfor private og offentlige kunder og brukere. RKK er inndelt i en administrasjons- og økonomiseksjon, IKT og pedagogisk utviklingsarbeid samt internasjonalisering og regionalutvikling.

RKK omsatte i 2009 for NOK 68 millioner. Administrasjonen teller 18 ansatte og sysselsetter omlag 1500 instruktører og kursansvarlige årlig. RKK er Rogalands største tilbyder av voksenopplæring.