Hjem / Fokusområder / Voksenopplæring / Yrkesutdanning  

Yrkesutdanning

Fagbrev passer for deg som har jobbet lenge innen et yrke, men som mangler formell dokumentasjon. Fagbrevet sikrer dokumentasjon på kompetansen du har og skaper trygghet både for deg som arbeidstaker og for arbeidsgiver.

vo-yrkesteori-i-verksted

Med fagbrev vil kunne du få mer ansvar, trygghet og mulighet for høyere lønn.

Et fagbrev bygger på at du både har en yrkesteori fra Vg1 og Vg2, og en yrkespraksis i fra læretid som vanligvis er på to år. I noen få fag er læretiden lenger. Læretiden bygger på læringsmålene i Vg3-planen for det faget du tar utdanning i. Etter at både teori og praksis er unnagjort, kan du gå opp til en fagprøve. For voksne betyr det at mange ufaglærte har opparbeidet den praksis de trenger gjennom arbeidserfaring. De har mulighet for å få denne praksisen godskrevet av fylkeskommunen etter en samtale, og derfor trenger bare å ta alle eller noen av de fagspesifikke yrkesprogramfagene. Vanligvis består dette av 3-4 fag innen produksjon eller andre fagemner som er spesielle for ditt yrkesvalg.

Yrkeskompetanse

I enkelte fagutdanninger er læretiden erstattet av at Vg3-nivået tas i skole. Dette gir en formell yrkeskompetanse, men da uten fagbrevet. Yrkeskompetansen gir deg rett til å en yrkestittel, f.eks helsesekretær, apotekteknikker eller tannhelsesekretær.

Yrkeskompetanse er den kompetansen som kreves i et yrke.

Kompetanse betyr å ha fullgod utdannelse eller tilstrekkelige kvalifikasjoner innenfor et bestemt fag eller område. Det vil si de ferdigheter, kunnskaper og generelle kompetanser så som holdninger og erfaringer som er nødvendige for å yte god omsorg og service innenfor er yrke.
Yrkeskompetanse er det du skal kunne etter at du har fått opplæring innenfor et yrke. For eksempel vil en utdannet helsesekretær ha yrkeskompetanse innenfor sitt arbeids- og ansvarsområde.