Hjem / Fokusområder / Fagskole  

FOKUSOMRÅDER:

FAGSKOLE

Alle aktuelle videreutdanninger på fagskolenivå i helse- og oppvekstfag ved RKK blir for tiden gitt ved Møllehagen studiesenter. Alle fagskolene innenfor helse- og oppvekstfag er ettårige studier (60 fagskolepoeng) som tas deltid over 2 år.
Fagskoleutdanning innenfor helse- og oppvekstfag er gratis, forutsatt finansiering av helsedirektoratet.

Helse-korridor

Fagskoleutdanning er et praksisnært studie på tertiært nivå. Det betyr at dette er en etter-/videreutdanning for helse- og oppvekstfag på høyskolenivå. For å komme inn på studiet må en ha fagbrev innenfor helse- og oppvekstfag, eller kunne dokumentere kunnskaper på tilsvarende nivå (realkompetanse). For å kunne arbeide innenfor helseforetakene stilles det krav om autorisasjon som helsepersonell.
Fagskole er delt inn i emner med avsluttende eksamen for hvert emne. Emne 1 er felles for alle fagskolene våre. Fra emne 2 blir emnene fagspesifikke og avsluttes med fordypningsoppgave i emne 6 eller 7.
Fagskolene har samlinger ca. hver tredje uke med nettbasert undervisning ukene i mellom. Samlingen kan også sees direkte via nett, eller som opptak fra vårt nettbibliotek.
Praksis er en obligatorisk del av fagskolen og utgjør 25 % av studiet(10 uker). Praksis gjennomføres innenfor aktuelt fagfelt, eller på egen relevant arbeidsplass. Praksisplassen godkjennes av skolen.

Hvorfor ta fagskole?

  • Attraktiv i jobbmarkedet
  • Bedre lønn
  • Flere jobb muligheter
  • Økt evne til kritisk tenkning
  • Takle «morgendagens utfordringer»
  • Kompetanse «gjøre de ansatte gode»
  • Nettverksbygging

Lønn: Arbeidsgivere verdsetter i stadig større grad videreutdanning og kompetansehevingen for fagarbeidere innenfor helsesektoren. Det er vanlig i dag med et tillegg på ca. 25 000,-. Dette må du avklare med din arbeidsgiver.

Kompetanseløft: Det har aldri tidligere vært så stort fokus på forskning innenfor medisin som nå. Det snakkes om «evidens»-basert i alle fagfelt. Fagskolen oppdaterer din kunnskap slik at du er i «frontlinjen» i møte med utfordringene i jobben.

Samhandlingsreformen: Helse-Norge er i en av de største reformene Norge har hatt. Statlige oppgaver blir overført til kommunene innenfor helse. Dette fører til at stadig sykere og mer ressurskrevende pasienter skal ivaretas av helsetjenesten i kommunene og dette krever ny og oppdatert kunnskap.

Oppgaveglidning: Helsesektoren er i stadig utvikling med ny teknologi og nye arbeidsoppgaver. For å kunne løse fremtidens utfordringer må oppgavene løses mer rasjonelt og med en helhetlig tilnærming. Dette fører til at oppgaver som tidligere ble ivaretatt av leger blir nå gjort av sykepleiere, oppgaver gjort av sykepleiere blir nå ivaretatt av helsefagarbeidere osv.

Kostnader: Studiet er godkjent for stipend/lån hos lånekassen for utdanning.

Aktuelle utdanninger fagskole (helse)

Ved Møllehagen skolesenter tilbyr vi i dag disse utdanningene:

Videokonferanse Ryggjabø

Foto: Ved hjelp av videooverføring når lærere studenter over hele Norge med helseundervisning. RKK fagskolen tilbyr utdanninger over hele lande.

 
FAKTA OM

Fagskole Helse

RKKs utdanning på fagskole innen helse og oppvekstfag drives faglig ved studiesenteret ved Møllehagen skolesenter. Nettstøttede og deltidsorganiserte tilbud passer ypperlig for voksne i arbeid og andre forpliktelser. RKK har stor etterspørsel etter helsefaglig opplæring både på fagskole- og fagbrevnivå. Alle våre tilbud på NKR nivå 5 er godkjente av NOKUT og lånekassen.