Hjem / Om rkk / Fakta om rkk  

Fakta om RKK

RKK er et ressurssenter for videregående skoler, opprettet av Rogaland Fylkesting i 1989 i samarbeid med arbeidslivspartene NHO og LO. Stiftelsen RKK koordinerer de videregående skolenes kompetansetilbud overfor private og offentlige kunder og brukere. RKK er inndelt i en administrasjons- og økonomiseksjon, IKT og pedagogisk utviklingsarbeid samt internasjonalisering og regionalutvikling.