Hjem / Om rkk / Den gode sirkelen  

Den Gode Sirkel

"- Ved å knytte disse ressurspersonene og lokale skoler nærmere til det lokale næringslivet, oppstår det et symbiotisk forhold mellom næringsliv og skoleverk."

Den gode sirkelen

RKKs 32 lokale ressurssentre for etterutdanning og kompetanseheving ligger fra Sauda i nord til Egersund i sør. De som underviser og har sitt daglige virke her, har den beste faglige og pedagogiske utdannelsen. Ved å knytte disse ressurspersonene og lokale skoler nærmere til det lokale næringslivet, oppstår det et symbiotisk forhold mellom næringsliv og skoleverk.

Den gode sirkel

Dette foregår på flere plan. La oss illustrere det med et eksempel: Næringslivet kommer med sitt behov for kompetanseheving til RKK og/ eller den lokale skolen. Dersom skolen ikke har et tilbud som passer helt, blir det utviklet et skreddersydd undervisningsopplegg. Utviklingskostnadene står RKK for. Kurset gjennomføres og næringslivet betaler en lav pris som likevel gir RKK et positivt driftsresultat. Deler av dette overskuddet blir deretter tilbakeført til skolene i form av innkjøp av nytt teknisk utstyr, midler til etterutdanning og kompetanseheving for lærerne, studiestipender og annet. Økt kompetanse hos lærerne og moderne teknisk utstyr på skolen betyr et enda bedre tilbud for de vanlige dagelevene.
Vi kommer kort sagt inn i en "god sirkel".

Næringslivet får et tilbud som de kan bruke helt lokalt som koster lite, ingen reiseutgifter, hotellopphold, lite fravær fra jobb m.m. Lærerne henter impulser fra næringslivet og får midler til å skolere seg enda bedre. Vi får utnyttet de fysiske skolebygningene bedre og vi får oppgradert utstyr fortere enn ellers. De 32 videregående skolene er 32 lokale ressurssentre som gjennom RKK-modellen og samarbeidet med det lokale næringsliv blir 32 gode sirkler.

Den gode sirkel har utviklet seg og rommer i dag flere aspekt innen kompetanse og regional utvikling: Nettverksbygging, prosjekter, kompetanseoverføring, kompetanseeksport, utdanning og voksenopplæring, finasiering, skoleneutvikling, IKT, regional utvikling, internasjonalisering, entreprenørskap og innovasjon.

God sirkel utvidet