Hjem / Kurs / Vilkår for kurs  

LES MER OM
Linker
Søk på RKKs nettsider

Vilkår for kurs

Alminnelige vilkår for kurskjøp ved RKK

 1. Disse alminnelige vilkår må aksepteres som en del av avtalen du inngår med RKK om kjøp av kurs. Enkelte kurs kan ha spesielle vilkår i tillegg til, eller som helt eller delvis erstatter, disse generelle vilkårene. Dette vil i så fall framgå av informasjonen på det enkelte kurs.
 2. ”Kurs” betyr i denne sammenheng alle tilbud som leveres i regi av RKK, enten det er formelt kompetansegivende eller ikke, langvarig utdanningsløp over flere semestre eller kortere dagskurs.
 3. Kurskjøp i RKK kan gjøres av
  • Privatpersoner
  • Bedriftskunder
 4. For privatpersoner gjelder de rettigheter som til en hver tid er nedfelt i lover og forskrifter for private forbrukere på det tidspunkt da avtalen ble inngått.
 5. Påmelding til kurs hos RKK er bindende. For kurs med krav om kvalifisering må nødvending dokumentasjon sendes inn. Dersom du blir tatt opp på et kurs med særlige kvalifiseringskrav, vil du få melding om det i egen epost til den epostadressen du har oppgitt. Etter dette må du skriftlig si fra deg plassen dersom du ønsker å slutte.
 6. Privatpersoner har 14 dagers angrerett fra de mottar bekreftelse på bestilt kurs. Evt påberopelse av angrerett må gjøres skriftlig til RKK, enten per brev eller epost til post@rkk.no.
  Bruk vedlagte angrerettskjema (MS Word)
 7. For bedriftskunder er det de vilkår som framgår av kurskatalogen som gjelder om ikke annet avtales.
 8. Bedriftskunder registrer seg med en bruker som kan foreta påmeldinger på vegne av bedriftens ansatte. Dersom din bedrift ønsker avtale med RKK, kan RKK kontaktes på post@rkk.no eller telefon 51 51 67 37.
 9. RKK forbeholder seg retten til å kontakte registrerte kunder mtp nye kurstilbud og forslag til avtaler.
 10. All avmelding må skje skriftlig, enten per brev eller epost til ”post@rkk.no”.
 11. Avmelding må skje senest 14 dager før oppstart. Avmelding etter dette belastes med full kursavgift.
 12. For avbestilling innen gjeldende frister vil RKK beregne et avbestillingsgebyr på kr 350,-.
 13. Påmeldte som ikke møter opp, faktureres ordinær kursavgift.
 14. For alle brukere er det påkrevd at de registreres med både navn og fødselsdato og således aksepterer RKKs personvernpolicy (se nedenfor). Slik registrering gjøres for å sikre entydig identifikasjon og for at RKK skal kunne garantere å operere med korrekte opplysninger i alle sammenhenger. RKK har gjennomført analyser i fht datasikkerhet og innført nødvendige rutiner for å ivareta slike data på en tryggest mulig måte. Se også RKKs personvernpolicy.

Sist oppdatert 20. september 2012