Hjem / Kurs / Rkks personvernpolicy  

LES MER OM
Linker
Søk på RKKs nettsider

RKKs personvernpolicy

RKKs personvernpolicy

Generelt sett vil RKK verken samle inn, lagre, bruke eller utlevere personopplysninger annet enn for å kunne gjennomføre de kursforpliktelser vi avtaler med våre kunder. Når vi samler inn slik informasjon vil du selv kunne bestemme om du vil gi den, hvordan den skal kunne brukes og til hvem den skal kunne bli utlevert. De tilfeller hvor RKK samler inn og bruker informasjon er spesielt beskrevet i denne Personvernpolicy.

RKKs kursdatabase eiers og drives av Rogaland Kurs- og Kompetansesenter, foretaksnummer 958 561 091, heretter kalt RKK. Kursdatabasen driftes av EnterNett as, foretaksnummer 977 330 424, og deres arbeid med kursdatabasen omfattes også av denne personvernpolicyen.

RKK respekterer sine brukere og deres privatliv. For dette formål har RKK antatt en enhetlig måte å behandle informasjon på og gjør sitt beste for å gjøre disse retningslinjene kjent. RKK overholder også all gjeldende personvernlovgivning, herunder den norske lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 (Personopplysningsloven). Denne Personvern Policy er i overensstemmelse med denne lovgivningen.

Hva omfatter denne personvernpolicy?
Denne Personvernpolicy omfatter all behandling av informasjon som foretas av RKK, herunder informasjon som kan identifisere en fysisk person ("Personopplysninger") og anonym informasjon. Behandling omfatter RKKs innsamling, bruk, lagring og utlevering av slik informasjon i forbindelse med kurs i RKK-regi.

Hva betyr RKKs personvernpolicy for meg?
Vi ønsker først og fremst at du skal bli en fornøyd RKK-kunde. RKK anser personvernpolicyen for å være en viktig del av den kunderelasjonen som ligger til grunn for din bruk av våre tjenester. Dette innebærer at vi ønsker å forplikte oss til å ta ditt personvern på alvor og behandle opplysningene i henhold til personvernpolicyen. Policyen er en garanti for at vi behandler opplysninger om deg på en betryggende måte.

Hvilke opplysninger registreres når jeg bruker RKK?
Hvilke opplysninger som registreres vil variere med hvilke av våre tjenester og tilbud du benytter.

Dersom du bare er inne og titter på våre sider vil vi for en kort tid registrere visse opplysninger gjennom cookies og IP-adressen som er knyttet til din maskin.

Dersom du ønsker å melde deg på ett eller flere av våre kurs, må du minimum oppgi navn, adresse, og e-postadresse evt. telefonnummer og fødselsdato. Dette for vi skal kunne sende deg nødvendig kursinformasjon, kontakte deg mens du er kursdeltaker hos RKK, og for å kunne fakturere deg for de kurs du tar hos oss, jfr Personopplysningsloven §§ 8 og 9.

Bedriftskunder og deltakere fra bedrifter vil kunne følge framdrift for deltakere gjennom å se hvilke kurs som er gjennomført og bestått. Dette er spesielt viktig for sertifiseringsprogram der kompetansen er tidsavgrenset eller bygger på forutgående kurs og RKK forutsetter avtale med den enkelte bedrift før slik avgrenset innsyn gis.

Hvordan brukes slike opplysninger om meg?
Opplysninger du gir når du benytter våre tjenester brukes bare i forbindelse med gjennomføring av de kurs du har meldt deg på. RKK vil forbeholde seg retten til å kontakte deg som kunde, men gir ikke kontaktopplysninger om deg videre til tredjepart. Informasjon om pågående og fullførte kurs vil kunne gis oppdragsgiver/ den som betaler for opplæringen (eksempelvis fylkeskommune eller arbeidsgiver der arbeidsgiver både betaler og bestiller kurset). Slik informasjon utveksles kryptert og i hht prosedyrer for datasikkerhet

Hva er cookies?
Cookies er små biter med informasjon som en webside (browseren) overfører til din harddisk. Dette gjøres for journalføring og dokumentasjons formål. Cookies gjør det enklere å surfe på nettet, ettersom den gjør det mulig å lagre passord og valg du gjør mens du er inne på RKK sine sider. Bruken av cookies er en industristandard som anvendes av de fleste.

Hvordan bruker RKK cookies?
Dersom du benytter våre tjenester, holder cookies kontroll på når du er pålogget og hvilke valg du gjør mens du er pålogget. Dette gjør oss i stand til å tilby en mer brukervennlig tjeneste. Våre cookies blir slettet hver gang du avslutter nettleseren din.

Hva er en IP-adresse?
En IP-adresse er et nummer som automatisk knyttes til din computer når du surfer på nettet. Gjennom IP-adressen er det mulig å identifisere din computer.

Registreres IP-adressen når jeg bruker RKK sine websider?
RKKs server logger din IP-adresse når du bruker våre sider.

Hvordan bruker RKK informasjonen som kommer frem via IP-adressen?
RKK knytter ikke disse opplysningene til informasjon som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider vil bli logget, men du vil være anonym for oss. Opplysningene brukes for å administrere og vedlikeholde sidene våre, og gjør det mulig for oss å utarbeide bedre og mer brukervennlige tilbud til deg.

Er data sikkert lagret av RKK?
For å hindre uautorisert tilgang, opprettholde nøyaktige data og dataintegritet, og for å sikre tillatt bruk av informasjonen, har RKK innført egnede tekniske og organisasjonsmessige prosedyrer for å beskytte og sikre den informasjon som innsamles online, og sørge for at tredjemenn som behandler slik informasjon på RKKs vegne, er kontraktsmessig forpliktet til å innføre tilsvarende prosedyrer. Datasikkerhet er imidlertid en kunst og vitenskap som konstant er under utvikling. Du bør anse enhver kommunikasjon som du sender til RKK via Internett (så som personopplysninger, oppgavebesvarelser og lignende) som ikke-konfidensielle og er enig i at RKK ikke er ansvarlig dersom informasjon som tilhører deg blir oppfanget og brukt av en utilsiktet mottaker.

Hvem har tilgang til informasjonen om meg?
For å forsikre oss om at opplysningene vi samler inn og bruker behandles på en betryggende måte, er det bare spesielt godkjente personer hos RKK som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. I tillegg har vi interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles. Adgangen til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. Vi benytter oss av avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer og får tilgang til informasjon.

Gir RKK opplysninger videre til andre?
Opplysningene om deg som bruker av våre tjenester gis ikke videre til andre utenfor RKK uten ditt samtykke. For de kurs der kursdeltaker meldes på gjennom arbeidsgiver eller offentlig myndighet og der disse betaler for kursgjennomføring, vil disse få innsyn i hvem som er påmeldt, samt hvilke kurs som er gjennomført og bestått. Typiske eksempler på dette vil være bedriftskunder eller offentlig myndighet som melder på deltakere til sertifiseringskurs eller opplæring regulert gjennom lov om voksenopplæring, der det er gitt at oppdragsgiver skal ha skal ha slikt innsyn. RKK plikter da i hht personopplysningslova å påse at konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet skjer med tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Hvordan kan jeg få tilgang til eller rette personopplysninger om meg?
For å motta en kopi av de Personopplysninger som RKK har om deg, kan du sende en e-post med en slik anmodning til post@rkk.no. Du må oppgi ditt fulle navn og hvilket kurs du har tatt eller meldt deg på.

Hvordan kan jeg få vite mer om RKKs praktisering av personvern?
Dersom du har spørsmål vedrørende noe i denne Personvernpolicy, eller om innsamling av personopplysninger eller informasjon generelt, er du velkommen til å kontakte RKK på følgende adresse:

Arkitekt Eckhoffsgate 1
P.O. box 130
N-4001 Stavanger

E-post: post@rkk.no

Du kan også benytte kontaktinformasjonen ovenfor hvis du tror informasjon om deg er unøyaktig, ufullstendig eller hvis du ønsker å endre den informasjonen RKK har samlet inn om deg.

Denne Personvernpolicy var sist revidert 24. september 2009.

Med vennlig hilsen

Rogaland Kurs- og Kompetansesenter

RKKs personvernpolicy

Document id

QMSD5-10

Revision

1

- Page 1 of 3 -

Applicable for

RKK Overall

   

Version

2

 

File name

RKKs Personvernpolicy 24 aug 2009.doc

Printed

24.09.2009