Hjem / Fokusområder / Fagskole / Sterilforsyningsteknikk  

Sterilforsyningsteknikk og smittevern

fagskole_sterilsforsyning_medium_458pxw

Arbeider du innenfor sterilforsynings- eller operasjonsavdeling og har interesse for smittevern og hygiene?
Ønsker du å formalisere din kompetanse og/ eller lære et nytt fagfelt innenfor for sterilforsyningsteknikk?
Har du videregående utdanning fra helse- og oppvekstfag eller renholdsoperatørfaget?
Da er kanskje fagskolen i Sterilforsyningsteknikk og smittevern noe for deg!

Utdanningen i Sterilforsyningsteknikk og smittevern er utarbeidet og gjennomført av landets ledende fagpersoner ved de regionale helseforetakene.

Tilbudet er fleksibelt organisert, og gis både som stedbasert tilbud ved RKK Møllehagen i Stavanger, og nettbasert over hele landet.

Opptakskrav

Fagbrev som helsefagarbeider, renholdsoperatør, omsorgsarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende realkompetanse, samt autorisasjon som helsepersonell.

Kursbeskrivelse

Utdanningen skal kvalifisere

  • Personer som har arbeidet ved sterilforsynings- og/eller operasjonsavdelinger over tid og ønsker å formalisere sin kompetanse.
  • Personer som vil utvikle kompetanse om og forstå sammenhengene i steriliseringsprosessene, arbeide med smittevern og være med i hele prosessen fra rent via urent til rent operasjonsutstyr og lokaler.
  • Personer som ønsker å tilegne seg kunnskaper innenfor et av de viktigste fagfeltene på sykehuset og bidra til oppbygning av et faglig godt og trygt steriliseringsarbeid ved våre sykehus.

Arbeidsområde

Operasjons- og sterilforsyningsavdelinger

Emner

  • Emne 1: Felles grunnlag for fagutdanningene i helse- og oppvekstfagene
  • Emne 2: Hygiene og smittevern
  • Emne 3: Rengjøring og desinfeksjon
  • Emne 4: Sterilisering og lagring av utstyr
  • Emne 5: Praksis Emne
  • 6: Fordypning

Læreplan

Godkjent av NOKUT. Last ned fra http://kurs.rkk.no/kurskatalog for [nettbasert] og [stedbasert]

Praksis

10 uker praksis. Gjennomføres i 100 % stilling. Kan skje på egen arbeidsplass.

Varighet

Deltidsstudier 50 % med samling ca. hver 3. uke over 2 år, 60 fagskolepoeng.

Eksamen

Skriftlig eksamen etter hvert emne. Innleveringer underveis

Sluttkompetanse

Sterilforsyningsteknikker

Finansiering

Tilbudt er godkjent for utdanningsstøtte fra Statens Lånekasse. Flere fylker vil bruke statlig finansiering slik at den er gratis i mange fylker. Du kan sjekke med ditt hjemfylke med fylkeskommunen, eller RKK, ettersom dette bilde vil endre seg og flere fylker komme til.

Dersom du ikke får dekket utdanningen av ditt hjemfylke, kan du avtale å betale den selv: beløpet vil da bli fakturert i 4 rater per semester (ved deltid).
NB:Husk at arbeidsgiver og fagforening vil kunne yte støtte til utdanningen, så hør med ditt fagforbund og arbeidsgiver! Sammen finner vi løsning.

Påmelding:

Meld på stedsbasert: http://kurs.rkk.no/rkk_view_kurstilbud.asp?id=5832

Meld på nettbasert: http://kurs.rkk.no/rkk_view_kurstilbud.asp?id=5831

 
FAKTA OM

Sterilforsyningsteknikk

Utdanningen er utviklet av sektoren for sektoren: Innholdet og læringsutbytte er utviklet i samarbeid med de regionale helseforetakene fra hele landet. På oppfordring fra Helse Vest og Fagforbundet, tok RKK initiativ til arbeidet og etablerte ei faglig arbeidsgruppe som har hatt som mandat å kvalitetssikre læringsutbytte. Denne arbeidsgruppen vil også være ansvarlig for faglig utvikling av tilbudet i årene framover og dermed bidra til god knytning mot praksisfeltet, både gjennom instruktører, sensorer og synspunkt på utdanningens relevans.

Arbeidet har også påvirket den nye nasjonale rammeplanen i faget som nylig er utviklet og er i samsvar med denne.

Påmelding nettbasert

Påmelding stedbasert