Hjem / Fokusområder / Fagskole / Barsel og barnepleie (n)  

Barsel- og barnepleie nettbasert

Barsel og barnepleie2

Kvalifisert personell utgjør de viktigste ressursene i helse – og sosialtjenestene for å kunne gjennomføre reformer og opptrappingsplaner innen denne tjenesten.

Hvem passer utdanningen for?

Personer som jobber, eller har ønske om jobb, innen pleie og oppfølging under svangerskap, fødsel og barseltid eller med barnesykepleie.

Læringsutbytte

Fagskoleutdanningen i barsel- og barnepleie skal kvalifisere til arbeid ved føde- og barselavdelinger, nyfødt-, intensiv-, og barneavdelinger. Yrkesutøveren skal være i stand til å ta initiativ til å utøve målrettet pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, friske nyfødte barn, syke barn og deres pårørende.

Etter endt utdanning skal kandidaten

Kunnskap:

Etter fullført fagskoleutdanning har kandidaten :

 • kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og sosialfagene.
 • kunnskap om andre yrkesgrupper som kan bidra i et tverrfaglig samarbeid.
 • kunnskap om befruktning, svangerskap og de vanligste komplikasjonene ved svangerskap.
 • kunnskap om grunnleggende tiltak i forhold til gravide kvinner og hennes partner.
 • kunnskap om fødsel- og barseltid og om det premature barnet.
 • kunnskap om grunnleggende tiltak til premature barn.
 • kunnskap om barnets normale utvikling og de vanligste sykdommer hos barn.
 • fordypet seg innenfor et valgt tema, har innhentet, vurdert og bearbeidet teori, og drøftet sammenhengen mellom teori og praksis.
 • kunnskap i barsel- og barnepleie og kunnskap om praksisstedets organisering og plassering i helse- og omsorgtjenesten.

Ferdigheter:

Etter fullført fagskoleutdanning kan kandidaten;

 • kommunisere profesjonelt med pasienter/brukere, pårørende og medarbeidere og ta medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov og virkning av tiltak.
 • anvende faglig kunnskap og formidle trygghet i møtet med den svangrende mor og hennes pårørende.
 • anvende kunnskap som er relevant for barsel- og barnepleie.
 • bruke sin kompetanse til å utføre grunnleggende tiltak til premature barn.
 • anvende kunnskap og gi pleie og omsorg av syke barn og dets pårørende .
 • systematisere, utvikle og formidle erfaringsbasert kunnskap.
 • I tillegg har kandidaten faglig og personlig trygghet i møte med de ulike aktører innen fagfeltet, både brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Generell kompetanse:

Etter fullført fagskoleutdanning kan kandidaten;

 • identifiserer etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk.
 • utføre grunnleggende tiltak for den gravide kvinne og hennes partner.
 • bruke sin kompetanse og gjenspeile den i en analytisk reflektert holdning i yrkesutøvelsen, og har utviklet kompetanse som er relevant for barsel- og barnepleie.
 • Studenten har utviklet faglig forståelse og trygghet i arbeid med det premature barn og pårørende.
 • motta veiledning fra praksisfelt og lærer, vise forståelse for de faktorer i miljøet og i samfunnet som har betydning for pasient/bruker, vise selvstendighet i sitt faglige fordypningsarbeid, kan delta og bidra i tverrfaglig samarbeid.
 • kjenne egne grenser både faglige og personlige og er i stand til å forstå egen praksis
 • evne til etisk og holdningsmessig refleksjon i arbeidet.
 • en etisk reflektert holdning i møte med det syke barnet og pårørende.
 • utviklet og er bevisst sin profesjonelle kompetanse, sin kreativitet og sitt mot, og forvalter kompetansen og bidrar til faglig utvikling på egen arbeidsplass.
 • relasjonskompetanse til brukere og kollegaer og forståelse for tverrfaglig samarbeid.

Barsel- og barnepleie1

Emner

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år, som tilsvarer et heltidsstudie på ett år. Studiet er fleksibelt organisert og tilpasset voksne i arbeid. Det vil si at studiet tilbys både som stedbasert og nettbasert studie, med en kombinasjon av samlinger med undervisning og oppfølging via «det elektroniske klasserommet» It’s-learning på internett. En nyhet for det nettbaserte studiet er muligheten til å følge undervisningen fra egen PC-skjerm, og/eller se undervisningen i etterkant.

Fagskole-poeng

Timer

Antall uker

Antall uker deltid

Av dette er praksis

Emne 1

14

338

9

18

 

Emne 2

Svangerskap

3

75

2

4

8 uker

Emne 3 Fødsel og barseltid

20

487

13

26

Emne 4: Det premature barnet

3

75

2

4

Emne 5:

Barnesykepleie

12

300

8

16

Emne 6: Fordypning

9

225

6

12

2 uker

Sum

60 poeng

1500 timer

40 uker

80 uker

350 timer

Opptakskrav/søknadsskjema

For å kvalifisere seg til dette studiet, kreves fullført videregående opplæring fra helse- og sosialfag. Du kan også kvalifisere til plass ved realkompetansevurdering. Se den enkelte studieplan for detaljer.

Klikk her for å søke på dette studiet (åpner i nytt vindu).

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå fagskolens målsetninger. Derfor er kontakt med fagfeltet en viktig faktor i utdanningen. Praksis for barsel- og barnepleie utgjør ti uker i 100% stilling. Studenten får faglig veiledning i praksis og oppfølgning av fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning.

Pris:

Gratis forutsatt statsstøtte.